Вы здесь

Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях

Автор: 
Філіпчук Сергій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001929
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ, НАВАНТАЖЕННЯ НА РАМИ ТА ІСНУЮЧІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ.
МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Область застосування залізобетонних рам
1.2. Конструктивні рішення рам
1.3. Навантаження на рами
1.4. Існуючі методи розрахунку залізобетонних рам .
1.4.1. Статичний розрахунок рам за пружною стадією .
1.4.2. Статичний розрахунок рам з урахуванням перерозподілу
зусиль
1.4.3. Статичний розрахунок рам з урахуванням в розрахунках наявності тріщин в розтягнутих зонах бетону
1.5. Огляд експериментальних досліджень роботи залізобетонних рам та їх аналіз
1.5.1. Досліди В.Х. Гленвіля і Ф.Д. Томаса
1.5.2. Досліди А.С. Щепотьєва і В.С. Булгакова .
1.5.3. Досліди А.Є. Кузьмичова
1.5.4. Досліди А.Я. Барашикова та М.М. Калишенко .
1.5.5. Досліди А.Я. Барашикова та Л.А. Мурашко .
1.5.6. Досліди А.Б. Батурина.
1.5.7. Досліди Є.М.Бабича і Н.І.Ільчук .
1.5.8. Досліди В. І. Колчунова і О.А. Вєтрової
1.6. Огляд експериментальних досліджень впливу повторних навантаженнях на міцність бетону .
1.7. Мета та задачі досліджень
РОЗДІЛ 2. ОБСЯГ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ І АРМАТУРИ
2.1. Обсяг експериментальних досліджень .
2.2.Конструкція дослідних рам
2.3. Матеріали для дослідних зразків та їх механічні характеристики
2.3. Арматура
2.3.2. Бетон .
2.4. Виготовлення дослідних рам, методика їх випробовувань та конструкція дослідної установки .
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РАМ ПЕРШОЇ СЕРІЇ ПРИ ОДНОРАЗОВИХ І ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
3.1. Робота рам при одноразовому навантаженні .
3.2. Дослідження роботи рам при повторних навантаженнях
3.3. Вплив повторних навантажень на прогини ригелів рам
3.4. Вплив повторних навантажень на ширину розкриття тріщин
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РАМ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ СЕРІЙ ПРИ ОДНОРАЗОВИХ І ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
4.1. Робота рам при одноразовому навантаженні
4.2. Дослідження роботи рам при повторних навантаженнях .
4.3. Вплив повторних навантажень на прогини ригелів рам
4.4. Вплив повторних навантажень на ширину розкриття тріщин .
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 5. ПОРІВНЯННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРАХУНКУ ЗАМКНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ.
5.1. Урахування в розрахунках наявності тріщин в розтягнутій зоні бетону.
5.2. Урахування усадки і повзучості бетону
5.3. Визначення напружено - деформованого стану і міцності нормальних перерізів ригелів з використанням деформаційної моделі .
5.4. Порівняння результатів експериментальних досліджень з чинними нормами СНиП 2-*
Висновки до
розділу .
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .
ДОДАТОК А. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ РАМ ПЕРШОЇ
СЕРІЇ .
ДОДАТОК Б. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ РАМ ДРУГОЇ
ТА ТРЕТЬОЇ СЕРІЙ
ДОДАТОК В. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО - ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РАМ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ
ДОДАТОК Г. ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СПИСОК