Вы здесь

Інтервенційні сонографічні та відеолапароскопічні втручання в діагностиці і хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень

Автор: 
Когут Любомир Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001945
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ Сучасний стан та тенденції використання мініінвазійних технологій у лікуванні гострого панкреатиту (огляд літератури)
1.1. Гострий панкреатит, як актуальна проблема невідкладної абдомінальної хірургії.
1.2. Діагностичне та лікувальне значення інтервенційної сонографії при гострому панкреатиті та його ускладненнях
1.3. Відеолапароскопічні технології в діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту.
РОЗДІЛ Матеріали та методи дослідження
2.1. Характеристика власних клінічних спостережень.
2.2. Клінічні, лабораторні, біохімічні, променеві та інструментальні методи обстеження.
2.3. Спеціальні методики згідно цільовим настановам роботи.
РОЗДІЛ Клінічно-лабораторні показники та результати рН-метрії і цитологічного дослідження матеріалу
3.1. Результати клінічних, лабораторних і біохімічних методів обстеження хворих
3.2. Дані променевих методів дослідження.
3.3. Показники рН-метрії панкреатогенних рідинних скупчень, як критерії асептичності і інфікованості гострого панкреатиту
3.4. Результати цитологічного дослідження матеріалу, отриманого при використанні мініінвазійних методів, в оцінці важкості та прогнозуванні перебігу захворювання
РОЗДІЛ Мініінвазійні методики в діагностиці і хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень
4.1. Методика проведення та діагностичне значення пункційних ультрасонографічних та відеолапароскопічних втручань
4.2. Систематизація інтервенційно-сонографічних та відеолапароскопічних операцій в лікуванні гострого панкреатиту
4.3. Мініінвазійні втручання, як одномоментно-остаточні технології лікування хворих на гострий панкреатит та його ускладнення
4.4. Інтервенційна сонографія і відеолапароскопія, як етапні методи хірургічного лікування гострого панкреатиту
4.5. Мініінвазійні лікувальні методики, як компонент підготовки до традиційних відкритих оперативних втручань
РОЗДІЛ Аналіз і узагальнення результатів дослідження
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ.
СПИСОК