Вы здесь

Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням

Автор: 
Ольховський Дмитро Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001964
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬВСТУП.
РОЗДІЛ 1.ОГЛЯД ЛІТЕРУТУРИ1.1. Гіперурикемія - місце в клініці внутрішніх хвороб, її взаємозв'язок із серцево-судинними захворюваннями і можливості її терапевтичної корекції.
1.2.Артеріальна гіпертензія та ожиріння: сучасний погляд на проблему.
1.3. Визначення та загальновизнані теорії патогенезу хронічної серцевої недостатності
1.4. Підсумки
розділу.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1.Клінічна характеристика обстежених хворих.2.2.Методи дослідження2.3.Підсумки
розділу.
РОЗДІЛ 3.ГІПЕРУРИКЕМІЯ, ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ ТА АКТИВАЦІЯ ФНО-? У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
3.1.Індивідуальний розподіл рівня сечової кислоти серед обстежених груп пацієнтів
3.2.Гіперурикемія - одна "скарга" багатьох захворювань3.3.Гіперурикемія та артеріальна гіпертензія.3.4.Гіперурикемія та ожиріння3.5.Гіперурикемія, порушення вуглеводного обміну та інсулінорезистентінсть.
3.6.Гіперурикемія та активація цитокіна ФНО-?3.7.Підсумки
розділу.
РОЗДІЛ 4.
ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
4.1.Зв'язок гіперурикемії та ремоделювання міокарда лівого шлуночка4.2.Структурно-функціональні показники стану лівого шлуночка обстежених пацієнтів з урахуванням рівня сечової кислоти
4.3.Результати вивчення систолічної функції лівого шлуночка обстежених пацієнтів
4.4.Результати вивчення діастолічної функції лівого шлуночка обстежених пацієнтів
4.5.Гіперурикемія та ремоделювання міокарда обстежених пацієнтів4.6.Підсумки
розділу.
РОЗДІЛ 5.КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ, АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ.
5.1.Сучасні уявлення та рекомендації, щодо лікування хворих з гіперурикемією.
5.2. Вплив комбінованого лікування на загальні скарги та об'єктивний статус пацієнтів
5.3.Рівень сечової кислоти в динаміці лікування комбінованою терапією5.4.Вплив комбінованого лікування на показники артеріальної гіпертензії та рівня сечової кислоти
5.5.Дисліпідемія та гіперурикемія в динаміці лікування комбінованою терапією з магнієм оротатом
5.6.Вуглеводний обмін та інсулінорезистентість в динаміці лікування комбінованою терапією та оротатом магнія.
5.7.Підсумки
розділу.
РОЗДІЛ 6.АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК