Вы здесь

Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з хронічними запальними захворюваннями нирок на фоні підвищеного рівня антифосфоліпідних антитіл.

Автор: 
Волошина Тетяна Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001970
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК ТА ВАГІТНІСТЬ (огляд літератури).
1.1. Перебіг та ускладнення вагітності, особливості лікування пацієнток із хронічною хворобою нирок.
1.2. Підвищений рівень АФА і патологія нирок у вагітних.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.2.1. Методи досліджень.
2.2. Клінічна характеристика обстежених вагітних жінок.
РОЗДІЛ 3. ЧАСТОТА ТА СПЕКТР АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ У ВАГІТНИХ іЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК.
РОЗДІЛ 4. ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА СТАН НОВОНАРОДЖЕНИХ У ЖІНОК ІЗ ХЗЗН ТА РІЗНИМ
РІВНЕМ АФА.
РОЗДІЛ 5. РІВЕНЬ ГОРМОНІВ У ЖІНОК ІЗ ХЗЗН У ДИНАМІЦІ ВАГІТНОСТІ
РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ (НИРКОВОЇ ТА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ) У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК.
6.1. Допплерометричні показники кровотоку нирок у вагітних із ХЗЗН
та здорових вагітних у динаміці вагітності.
6.2. Стан матково-плацентарного кровотоку та ультразвуковий і допплерографічний моніторинг стану плода у вагітних з ураженнями нирок.
РОЗДІЛ 7. МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ФЕТАЛЬНОЇ ЧАСТИН ПЛАЦЕНТИ ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЕЛО- ТА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ І РІЗНИМ РІВНЕМ АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ
7.1. Морфологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із фізіологічним перебігом вагітності та пологів (контроль).
7.2. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним пієлонефритом і різним рівнем антифосфоліпідних антитіл
7.2.1. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним пієлонефритом та титром антифосфоліпідних антитіл (РЕ) до ОД
7.2.2. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним пієлонефритом і титром антифосфоліпідних антитіл (РЕ) більше ОД
7.3. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним гломерулонефритом із різними рівнями антифосфоліпідних антитіл
7.3.1. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним гломерулонефритом та титром антифосфоліпідних антитіл (РЕ) до ОД.
7.3.2. Гістологічні та імуногістохімічні особливості материнської та фетальної частин плаценти жінок із хронічним гломерулонефритом і рівнем антифосфоліпідних антитіл (РЕ) більше ОД.
РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ НА БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ ПЛАЦЕНТАРНИХ ТА ПУПОВИННИХ СУДИН ПРИ ХЗЗН.
8.1. Рецепторні властивості плацентарних судин жінок із фізіологічним перебігом вагітності
8.2. Вплив біологічно активних речовин та ліків на плацентарні судини жінок з ХЗЗН.
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК