Вы здесь

Обґрунтування параметрів свердловинної геотехнології видобутку фосфоритів.

Автор: 
Боблях Сергій Ростиславович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001973
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ. ЦІЛЬ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Характерні особливості геотехнологічних способів видобутку корисних копалин та їх класифікаційні ознаки
1.2.Аналіз способів свердловинного гідровидобутку корисних копалин та перспективи розробки.
1.3. Визначення завдань досліджень на основі аналізу існуючих способів видобутку і переробки фосфоритів.
Висновки .
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗМИВУ ФОСФОРИТІВ РОЗСИПУ І ГІДРОТРАНСПОРТУВАННЯ РУДНОЇ ПУЛЬПИ
2.1. Особливості природного, технічного та геологічного стану об'єкта дослідження
2.2. Дослідження процесу розмиву агроруди. 2.3. Аналітичні дослідження розмиву корисної копалини і підстилаючих порід гідромоніторним струменем
2.4.Експериментальні дослідження гідравлічного руйнування породи в затопленому вибої
2.5. Дослідження гідромоніторної доставки зруйнованої породи.
Висновки .
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ФОСФОРИТІВ ВІД ВИЙМАЛЬНОЇ КАМЕРИ ДО ПОВЕРХНІ
3.1. Дослідження процесу гідроелеваторного підйому пульпи. 3.2. Представлення узагальнюючих залежностей гідроелеваторного підйому пульпи при видобутку фосфоритів
3.3. Дослідження транспортування пульпи у всмоктуючому трубопроводі.
3.4. Дослідження транспортування гідросуміші у висхідному трубопроводі
Висновки .
РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПРАКТИЧНОМУ ВИКОРИСТАННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
4.1.Розробка рекомендацій щодо використання свердловинного гідровидобутку фосфоритів .
4.2.Розробка методики визначення показників повноти і якості вилучення корисного компоненту для систем з круглими камерами
4.3. Методика розрахунку потолин виймальних камер та між камерних ціликів
4.4.Розробка пропозицій для складання технічного завдання та проектування ділянки передпромислової підготовки та переробки сировини
4.5.Визначення економічної ефективності гідровидобутку фосфоритів. ВисновкиВИСНОВКИ. СПИСОК