Вы здесь

Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови

Автор: 
Бойко Ольга Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001978
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови
1. . Проблема формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі .
1.1.1. Термінологічне поле дослідження.
1.1.2. Мовленнєва діяльність як важлива умова розвитку особистості дитини-дошкільника
1.1.3. Проблема мовленнєвої активності старших дошкільників у сучасній лінгводидактиці
1. . Навчання англійської мови як фактор активізації мовленнєвої діяльності старших дошкільників
1.2.1. Комунікативна компетенція як кінцева мета мовленнєвої діяльності дошкільників.
1.2.2. Проблема білінгвізму дітей дошкільного віку в працях вітчизняних і зарубіжних учених
1.2.3. Зміст навчання англійської мови у програмах розвитку дітей дошкільного віку.
1.3. Стан навчання дошкільників англійської мови в практиці роботи дошкільних навчальних закладів (констатувальний етап експерименту).
1.4. Критерії сформованості мовленнєвої активності старших дошкільників у процесі опанування англійської мови.
Висновки до першого
розділу.
РОЗДІЛ 2. Експериментальна методика навчання дітей старшого дошкільного віку англійської мови
2.1. Результати констатувального етапу експерименту,,,,,,,,,,,,,
2.2. Характеристика рівнів сформованості мовленнєвої активності старших дошкільників за результатами математичної обробки даних
2.3. Теоретичне підґрунтя формувального етапу експерименту
2.4. Експериментальна модель формування мовленнєвої активності старших дошкільників у процесі навчання англійської мови
2.5. Змістовий аспект формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови в дошкільному навчальному закладі.
2.6. Ефективність експериментальної роботи (прикінцевий етап експерименту).
Висновки до другого
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК