Вы здесь

Організаційно-економічне обґрунтування оптимізації медикаментозного забезпечення населення нестероїдними протизапальними лікарськими засобами

Автор: 
Ханик Наталія Любомирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002029
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП
РОЗДІЛ 1.CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НПЗЛЗ
1.1.Сучасні підходи до організації лікарського забезпечення в умовах реформування системи охорони здоров'я .
1.2.Маркетингові та фармакоекономічні дослідження ринку НПЗЛЗ1.3.Класифікації НПЗЛЗ та характеристика їх асортименту в основних Переліках ЛЗ .
1.4.Характеристика ринку НПЗЛЗ різних країн світу 1.5.Фармацевтична складова діагностично-лікувального процесу Висновки
РОЗДІЛ 2.МЕТОДИ ТА ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3.МОНІТОРИНГ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ .
3.1.Аналіз товарної кон'юнктури НПЗЛЗ фармацевтичного ринку України
3.2.Характеристика національного ринку НПЗЛЗ 3.3.Аналіз кон'юнктури оптового сегменту ринку НПЗЛЗ .3.4.Аналіз кон'юнктури роздрібного сегменту українського та польського ринків .
3.5.Систематизація та аналіз інформаційних даних щодо безпечності НПЗЛЗ .
Висновки .
РОЗДІЛ 4.КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НПЗЛЗ ПРИ ЛІКУВАННІ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ
4.1.Аналіз захворюваності та поширеності хвороб кістково-м'язевої системи та сполучної тканини
4.2.Обґрунтування методологічних підходів до комплексної оцінки конкурентоспроможності НПЗЛЗ .
4.3.Вивчення впливу окремих фармацевтичних характеристик на частоту призначуваності та перспективність НПЗЛЗ .
4.4.Ранжування НПЗЛЗ за комплексною оцінкою їх конкурентоспроможності
Висновки
РОЗДІЛ 5.ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ .
5.1.Розвиток фармацевтичної інформаційної системи .5.2.Характеристика програмного продукту "Моніторинг процесу лікарського забезпечення фармакотерапії в умовах стаціонару" (на прикладі ревматологічних хворих) .
5.3.Аналіз стану та закономірностей споживання НПЗЛЗ на регіональному рівні з використанням опрацьованого програмного продукту
Висновки Загальні висновки .СПИСОК