Вы здесь

Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми

Автор: 
Коломійцева Олеся Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002106
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень.ВСТУП
РОЗДІЛ І. Психолого-педагогічні передумови дослідження.1.1.Значення емоцій у життєдіяльності людини та її дослідження в загальній і спеціальній психології.
1.2.Музичне мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання та формування емоційних процесів у нормі та патології
1.3.Психолого-педагогічні та музикознавчі аспекти формування музичного сприймання в нормі та патології
1.4.Показники емоційно-естетичного ставлення учнів до музики як головного компонента її емоційного сприймання.
1.5.Практика використання творів музичного мистецтва в корекційному навчанні та вихованні розумово відсталих учнів.
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ ІІ. Особливості усвідомленого емоційного сприймання музики розумово відсталими учнями -х і -х класів.
2.1.Завдання і методика констатувального експерименту2.2.Особливості прояву в розумово відсталих учнів інтересу до музичного мистецтва та знання про нього
2.3.Особливості усвідомленого виділення музичного твору або його фрагмента як особливого емоційного предмета на відміну від решти предметів.
2.4.Відкриття емоційної виразності та своєрідність співпереживання розумово відсталих учнів при сприйманні емоційного змісту музичного твору.
2.5.Особливості розуміння емоційно-естетичного змісту музичних творів розумово відсталими учнями
2.6.Рівні розвитку емоційно-естетичного ставлення до музики розумово відсталих підлітків
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ ІІІ. Психолого-педагогічні умови формування і корекції емоційно-естетичного ставлення до музики та її усвідомленого сприймання в учнів допоміжної школи
3.1.Організація та етапи формувального експерименту3.2.Формування та корекція емоційно-естетичного ставлення до музики учнів -х класів допоміжної школи.
3.3.Обговорення результатів формувального експериментуВисновки до третього
розділуВИСНОВКИ ДОДАТКИ.СПИСОК