Вы здесь

Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості

Автор: 
Вельдбрехт Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002108
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА РИСА ТА ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ .
1.1.Творчі здібності та здатність до творчості 1.2.Творчість як фактор соціально-психологічної адаптованості1.3.Особистісні риси та інтелектуальний розвиток креативів .1.4.Творчість як культурно-історичний та соціальний феномен. Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛО-ГІЧНОЮ АДАПТОВАНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ
2.1.Загальна методика емпіричного дослідження.2.2.Організація діагностики індивідуально-психологічних рис творчих особистостей.
2.3.Діагностичні інструменти та критерії творчих здібностей, використані у дослідженні.
2.4.Інструменти визначення характеристик соціально - психологічної адаптованості досліджуваних.
2.5.Стратегія побудови груп досліджуваних із різним рівнем креативності .
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ 3.СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗВ'ЯЗКІВ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ АДАПТОВАНІСТЮ ІНДИВІДА .
3.1.Значення феномену соціальної бажаності в структурі креативності особистості
3.2.Кореляційний аналіз даних вибірки.3.3.Факторний аналіз даних вибірки.3.4.Можливості діагностики соціально-психологічних рис особистості за допомогою тесту "Завершення малюнків".
Висновки до третього
розділу
РОЗДІЛ 4.ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ГРУПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ КРЕАТИВНОСТІ .
4.1.Ідентифікація рівня розвитку креативності у студентів.4.2.Порівняння загальної психологічного благополуччя осіб із різним рівнем креативності
4.3.Порівняння середніх тенденцій у групах осіб із різним рівнем креативності
4.4.Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації
Висновки до четвертого
розділу.ВИСНОВКИ.ДОДАТКИ.Додаток А. Діагностичний зошит і діагностична картка досліджуваного (приклад заповнення)
Додаток Б. Методика "Завершення малюнків" (авторська модифікація).
Додаток В. Змістові блоки анкети для визначення рівня соціальної фрустрованості .
Додаток Г. Дані тестування студентівДодаток Д. Описова статистика.Додаток Е. Кореляційні зв'язки у виборціДодаток Ж. Факторний аналіз даних.
Додаток З. Розрахунки ?*- критерію ФішераДодаток К. Розрахунки U-критерію Манна-УітніДодаток Л. Відомості про впровадження результатів дисертації (копії документів)
СПИСОК