Вы здесь

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідо-ваних похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот

Автор: 
Колісник Олена Валентинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002142
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ (Огляд літератури)
1.1. Модифікація структури відомих туберкулостатиків
1.2. Протитуберкульозні засоби природного походження
1.3. Синтетичні туберкулостатики різної хімічної будови
1.4. Антимікобактеріальні засоби в ряду похідних хіноліну
РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
СКЛАДНИХ ЕФІРІВ -ГІДРОКСИОКСО-,,,,,-ГЕКСАГІДРОХІНОЛІНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
2.1. Простий синтез та спектральні характеристики R
гідроксиалкоксикарбонілоксо-,,,,,-гексагідро-
хінолінів
2.2. Синтез етилових ефірів Rгідроксиоксо-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонових кислот, заміщених у циклогексеновій частині молекули
2.3. Бромування етилового ефіру -алілгідроксиоксо-
,,,,,-гексагідрохінолінкарбонової кислоти
2.4. Гідроліз етилових ефірів Rгідроксиоксо-,,,,,-
гексагідрохінолінкарбонових кислот
2.5. Кислотні властивості Rгідроксиоксо-,,,,,-
гексагідрохінолінкарбонових кислот
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 3. N-R-АМІДИ -ГІДРОКСИОКСО-,,,,,-ГЕКСА-ГІДРОХІНОЛІНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ. СИНТЕЗ,
БУДОВА ТА ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ВЛАСТИВОСТІ
3.1. Гетариламіди Нгідроксиоксо-,,,,,-гексагідро-
хінолінкарбонової кислоти
3.2. Аніліди та гетариламіди -гідроксиметилоксопро-
піл-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонової кислоти
3.3. N-R-Аміди -гідроксиоксоциклопропіл-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонової кислоти
3.4. Амідовані похідні -гідроксиоксофурфурил-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонової кислоти
3.5. Порівняльний аналіз біологічних властивостей N-R-амідів
-метил- та Нгідроксиоксопропіл-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонових кислот
3.6. Заміщені аміди -ізо-бутилгідроксиоксо-,,,,,-гексагідрохінолінкарбонової кислоти - потенційні протитуберкульозні агенти
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ -ФТОРАНІЛІДУ -ізо-БУТИЛГІД-
РОКСИОКСО-,,,,,-ГЕКСАГІДРОХІНОЛІН
КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ, ЯК НОВОГО ПОТЕНЦІЙНОГО
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАСОБУ
4.1. Визначення дійсної мінімальної інгібуючої
концентрації
4.2. Цитотоксичність
4.3. Фізико-хімічні методи визначення доброякісності субстанції
-фтораніліду -ізо-бутилгідроксиоксо-,,,,,-гекса-
гідрохінолінкарбонової кислоти
4.3.1. Властивості
4.3.2. Ідентифікація
4.3.3. Кількісне визначення
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК