Вы здесь

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот

Автор: 
Паршиков Віктор Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002143
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. -АЛКІЛЗАМІЩЕНІ -ОКСО-,-ДИГІДРОХІНОЛІНИ.
СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ (Огляд літератури)
1.1. Методи одержання -алкілоксо-,-дигідрохінолінів
1.2. Хімічні властивості
1.3. Аспекти практичного застосування
РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ -R-
-МЕТИЛОКСО-,-ДИГІДРОХІНОЛІНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ
2.1. Новий підхід до синтезу Нметилоксо-,-дигідро-
хінолінкарбонової кислоти
2.2. -Алкілзаміщені -метилоксо-,-дигідрохінолін
карбонові кислоти
2.3. -RГідрокси-,-діоксо-,,,-тетрагідробензо[c][,]-нафтиридинкарбонітріли
2.4. Вивчення особливостей перебігу реакції етилових естерів
-Rоксохлор-,-дигідрохінолінкарбонових кислот з
малононітрилом
2.5. Дослідження реакції бромування -аліл- метилоксо-
,-дигідрохінолінкабонової кислоти
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 3. СИНТЕЗ N-R-АМІДІВ -RМЕТИЛОКСО-,-ДИГІДРО-
ХІНОЛІНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
3.1. Арилалкіламіди -Rметилоксо-,-дигідрохінолін-
-карбонових кислот
3.2. Аніліди -метилоксо-,-дигідрохінолінкарбонової
кислоти
3.3. Алкіламіди -метилоксо-,-дигідрохінолін
карбонової кислоти
3.4. Гетариламіди -метилоксо-,-дигідрохінолін
карбонової кислоти
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 4. ПОШУК НОВИХ ДІУРЕТИКІВ У РЯДУ АМІДОВАНИХ
ПОХІДНИХ -МЕТИЛОКСО-,-ДИГІДРОХІНОЛІН-
-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ
4.1. Вивчення впливу N-R-амідів -метилоксо-,-дигідро-
хінолінкарбонової кислоти на сечовидільну функцію
нирок
4.2. Гостра токсичність та діуретична активність найбільш
активних N-R-амідів -метилоксо-,-дигідрохінолін-
-карбонової кислоти
4.3. Розробка методів визначення доброякісності субстанції
нового потенційного діуретичного засобу
4.3.1. Властивості
4.3.2. Ідентифікація
4.3.3. Кількісне визначення
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК