Вы здесь

Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння.

Автор: 
Риндіна Наталія Геннадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002148
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОВІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ПРОБЛЕМОЮ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЇ АКТИВАЦІЇ В РЕМОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ З АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ Й ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) .
1.1. Вплив абдомінального ожиріння на гіпертрофію міокарда у хворих на ХСН, підходи до терапії 1.1. Патогенетичні основи розвитку ХСН1.1.2. Абдомінальне ожиріння як фактор ризику розвитку ХСН 1.1.3. Роль абдомінального ожиріння у виникненні інсулінорезистентності у хворих на ХСН, сучасні аспекти лікування .
1.1.4. Вплив абдомінального ожиріння на структурно-функціональне ремоделювання міокарду лівого шлуночку у хворих на ХСН 1.1.5. Терапевтичні основи лікування хворих на ХСН з абдомінальним ожирінням та інсулінорезистентністю1.2. Значення МНУП в прогресуванні ХСН .1.3. Роль ІФР- в розвитку серцево-судинної патології
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.2.1. Клінічна характеристика хворих2.2. Методи дослідження.
РОЗДІЛ 3. СТАН ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ, МОЗКОВОГО НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ ТА ІНСУЛІНОПОДІБНОГО ФАКТОРА РОСТУ- У ХВОРИХ НА ХСН З АО ТА БЕЗ АО3.1. Особливості вуглеводного обміну у хворих на ХСН залежно від наявності та відсутності АО.3.2. Характеристики ліпідного обміну у хворих на ХСН з АО та без АО.3.3. Особливості гомеостазу ІФР- у хворих на ХСН з взалежності від наявності і відсутності АО3.4. Особливості гомеостазу МНУП у хворих на ХСН з АО і без АО.
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКУ У ХВОРИХ НА ХСН З АО І БЕЗ АО.
РОЗДІЛ СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІЖСИСТЕМНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ, ГЕМОДИНАМІЧНИХ ТА ГУМОРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ХСН З АО ТА БЕЗ АО.
РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОГО, МЕТАБОЛІЧНОГО І ГЕМОДИНАМІЧНОГО ЕФЕКТІВ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХСН З АО.6.1. Вплив терапії лізіноприлом на динаміку клініко-лабораторно-функціональних показників.6.1.1. Динаміка гуморальних показників під впливом терапії лізіноприлом 6.1.2. Динаміка показників гемодинаміки під впливом терапії лізіноприлом .6.2. Вплив комбінації лізиноприлу та кандесартану на динаміку клініко-лабораторно-функціональних показників6.2.1. Динаміка гуморальних показників під впливом комбінації лізиноприлу та кандесартану у хворих на ХСН з АО.
6.2.2. Динаміка показників гемодинаміки під впливом комбінації лізиноприлу та кандесартану у хворих на ХСН з АО
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.ВИСНОВКИПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК