Вы здесь

Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ

Автор: 
Чейлітко Наталія Генадіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002188
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначеньВступ1. Становлення та розвиток методу зон зв'язків словоформ .1.1. Речення - компонент тексту1.2. Синтаксична структура речення.1.3. Роль синтаксичного зв'язку в лінійній організації речення1.4. Метод зон зв'язків словоформ.1.5. Зона зв'язків словоформи - інструмент вивчення синтаксичної сполучуваності1.6. Зона зв'язків словоформи - текстова одиниця.1.7. Взаємодія зон зв'язків словоформ і структура речення.1.8. Блоки спаяності елементів речення і смислове розгортання тексту.Висновки до
розділу.2. Методика визначення зон зв'язків словоформ на основі дерева залежностей2.1. Дерево залежностей - графічна модель синтаксичної структури речення2.2. Правила побудови дерева залежностей.2.2.1. Загальні правила побудови дерева залежностей2.2.2. Правила позначення зв'язків у межах сегмента.2.2.2.1. Еліпсис2.2.3. Правила позначення зв'язків у межах синтаксично неподільної сполуки.2.2.3.1. Прийменникові конструкції.2.2.3.2. Складений присудок2.2.3.3. Елективна сполука2.2.3.4. Соціативна сполука2.2.3.5. Кількісна сполука2.2.3.6. Сполука з парними прийменниками2.2.4. Правила позначення зв'язків у межах аналітичної словоформи/лексеми2.2.5. Правила позначення зв'язків в ускладненому реченні2.2.5.1. Сурядний зв'язок між елементами речення.2.2.5.2. Відокремлені звороти2.2.6. Правила позначення зв'язків у складному реченні.2.2.6.1. Складнопідрядне речення2.2.6.1.1. Складнопідрядне означальне речення.2.2.6.2. Складносурядне речення.2.2.6.3. Безсполучникове складне речення2.2.7. Правила позначення зв'язків із міжфразовими конекторами2.3. Автоматичне визначення зон зв'язків словоформ на основі розміченого дерева залежностей2.3.1. Умовні позначення ситуацій в алгоритмі2.3.1.1. Позначення вузла залежно від його морфологічного коду2.3.1.2. Позначення вузла в дереві залежностей залежно від маркера ребра, яке входить у вузол.2.3.1.2.1. Позначення вузлів, які відповідають елементам речення2.3.1.2.2. Позначення вузлів, які не відповідають елементам речення2.3.1.3. Позначення вузла залежно від його хазяїна.2.3.1.4. Позначення характеру зв'язку між двома вузлами2.3.2. Умовне позначення дій алгоритму2.3.3. Правила визначення зон зв'язків словоформ2.3.3.1. Базове правило2.3.3.2. Правило нульового вузла2.3.3.3. Правило прийменникового зв'язку.2.3.3.4. Кумулятивне правило.2.3.3.5. Правило підрядного зв'язку між реченнями та зв'язку з ускладнювальними зворотами.
2.3.3.6. Правило релятивного зв'язку.2.3.3.7. Правило дієприкметникового/дієприслівникового звороту2.3.3.7.1. Додаткові кумулятивні правила.2.3.3.8. Правила для уявного вузла.Висновки до
розділу.3. Статистичне дослідження будови речення на основі методу зон зв'язків словоформ.3.1. Характеристика матеріалу3.2. Роль зон зв'язків словоформ у лінійній організації речення3.2.1. Залежність кількості зв'язків елемента від його позиції в реченні3.2.2. Залежність сили спаяності елементів від їхньої позиції в реченні3.2.3. Залежність загальної кількості синтаксичних зв'язків у реченні від його довжини.3.3. Показники сили спаяності елементів речення і синтаксична організація речення3.4. Типові моделі зон зв'язків словоформ.3.4.1. Кількість зв'язків опорного компонента зони і його позиція в зоні .3.4.2. Співвідношення зон зв'язків різних частин мови за довжиною.3.4.3. Кількість вузлів у зоні зв'язків словоформи (довжина моделі ЗЗС).3.4.4. Типові моделі зон зв'язків іменників.3.5. Типові моделі блоків спаяності елементів реченняВисновки до
розділу
4. Лексико-тематична модель дискурсу, створена на основі блоків спаяності елементів речення
4.1. Семантичні моделі4.2. Тематичне представлення дискурсу на основі лексико-семантичних варіантів4.3. Формальні критерії визначення тематичних лексико-семантичних варіантів .4.4. Лексико-тематична модель дискурсу політичних публікацій, присвячених виборам року.4.4.1. Методика створення лексико-тематичної моделі дискурсу на основі блоків спаяності елементів речення .4.4.2. Лексико-тематичне дерево іменників.4.4.2.1. Піддерево "Буття".4.4.2.2. Піддерево "Абстрактні відношення".4.4.2.3. Піддерево "Людина".4.4.2.4. Піддерево "Суспільство".4.4.3. Лексико-тематичне дерево дієслів4.4.3.1. Піддерево "Дія та діяльність" .4.4.3.2. Піддерево "Буття, стан, якість" .4.4.3.3. Піддерево "Відношення" .Висновки до
розділуВисновкиСписок