Вы здесь

Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природоко-ристування (на прикладі Київського водосховища)

Автор: 
Діброва Іван Олекснадрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002251
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ І ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ .
1.1. Аналіз існуючих науково-методичних і прикладних розробок за предметом і об'єктом досліджень
1.2. Визначення стратегії та завдань дослідження .
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ТЕСТОВОГО ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕНЬ .
2.1. Загальні відомості .
2.2. Характеристика природних умов та ландшафтних комплексів
берегової зони водосховища .
2.3. Характеристика природокористування та природоохоронних
заходів в береговій зоні водосховища
2.4. Характеристика тестових ділянок берегової зони водосховища
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕОСИСТЕМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ .
3.1. Обґрунтування основних вихідних положень методики
ідентифікації .
3.2. Розробка способів і критеріїв геотонного структурування .
3.3. Обґрунтування підходів до хоричного структурування та
типологічна класифікація берегових каркасних меж .
3.4. Типологічна класифікація берегових ландшафтних ярусів і смуг
3.5. Обґрунтування підходів до геоекологічно-функціонального районування .
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ТЕСТУВАННЯ МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕОСИСТЕМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ .
4.1. Тестові приклади вирізнення та типізації берегових ландшафтних ярусів та смуг
4.2. Тестові приклади геоекологічно-функціонального районування
берегової зони .
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕОСИСТЕМ І ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ .
5.1. Рекомендації з ідентифікації .
5.2. Рекомендації з оптимізації природокористування
Висновки до
розділу .
ВИСНОВКИ .
ДОДАТКИ
СПИСОК