Вы здесь

Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи.

Автор: 
Яковлєв Андрій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002300
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. Становлення інституту захисту права власності як права
людини в системі Ради Європи
1.1. Передумови формування публічно-правового захисту права
власності у міжнародному праві
1.2. Закріплення права на вільне володіння своїм майном у загальному
та регіональному міжнародному публічному праві
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. Практика Європейського суду з прав людини
та формування європейських стандартів захисту права власності
2.1. Чинники та механізми розвитку правових позицій Європейського
Суду з прав людини в тлумаченні інституту права власності
2.2. Концепція "майна": застосування принципу автономності
конвенційного поняття .
2.3. Критерії прийнятності втручання у повноваження власника
2.4. Природа та зміст позитивних зобов'язань держави
2.5. Проблема реституції власності.
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. Імплементація норм про захист права власності
в українське законодавство та правозастосовчу практику
3.1. Українське законодавство про місце норм Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод у законодавстві України .
3.2. Правові позиції Європейського суду з прав людини у захисті
права власності у справах щодо України
3.3. Теоретичні та організаційно-правові проблеми імплементації
в Україні правових позицій Європейського суду з прав людини
стосовно захисту права власності
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК