Вы здесь

Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum pox virus) в Закарпатському регіоні

Автор: 
Юсько Леся Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U002334
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТСторПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ1.1. Загальна характеристика вірусів, патогенних для кісточкових культур1.2. Характеристика вірусу шарки сливи (ВШС) 1.2.1. Ареал розповсюдженості вірусу шарки сливи у світі 1.2.2. Морфологія та фізико-хімічні властивості ВШС 1.2.3. Геном ВШС та функції генних продуктів1.2.4. Штами ВШС та їх поширення на Європейському континенті 1.2.5. Біологічні властивості ВШС 1.2.6. Векторна передача ВШС1.3. Діагностика вірусу шарки сливи1.4. Методи запобігання інфікування та оздоровлення уражених кісточкових культур вірусом шарки сливи
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1. Об'єкти2.2. Матеріали та реактиви, які були використані в роботі2.3. Методи досліджень2.3.1. Відбір зразків 2.3.1.1. Відбір зразків рослин 2.3.1.2. Відбір зразків попелиць2.3.2. Біологічне тестування вірусу шарки сливи2.3.3. Імуноферментний аналіз (ІФА)2.3.4. Електронномікроскопічні дослідження2.3.5. Виділення тотальної РНК ВШС2.3.6. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)2.3.7. Статистична обробка даних
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ3.1. Візуальне обстеження насаджень кісточкових плодових культур Закарпатського регіону на наявність шарки сливи3.2. Порівняння поширення ВШС на кісточкових в різних агро-кліматичних районах Закарпатської області3.3. Ідентифікація вірусу шарки сливи3.3.1. Ідентифікація вірусу шарки сливи методом ІФА3.3.2. Реакція рослин-індикаторів на інокуляцію ВШС3.3.3. Локалізація ВШС в рослині-хазяїні3.3.4. Електронномікроскопічне дослідження ВШС3.4. Вивчення молекулярно-біологічних характеристик закарпатських ізолятів вірусу шарки сливи та порівняння їх із стандартними штамами3.5. Ідентифікація попелиць - векторів вірусу шарки сливиПІДСУМОКВИСНОВКИСПИСОК