Вы здесь

Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Полісся України та методи їх моніторингу

Автор: 
Корма Олександр Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002391
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТОД ДЕРЕВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.) ТА ЖУКІВ-КСИЛОБІОНТІВ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)
1.1. Історія вивчення та еколого-біологічні особливості нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.)
1.2. Цикли розвитку фітопаразитичних нематод деревини сосни та їх зв'язки з комахами-ксилобіонтами на прикладі соснової деревинної нематоди (Bursaphelenchus xylophіlus (Steiner et Buhrer) Nickle)
1.3. Карантинне значення окремих видів нематод-ксилобіонтів
1.4. Поширення та шкодочинність соснової деревинної нематоди (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)
1.5. Характеристика кліматичних умов регіонів поширення Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
1.6. Торгівельні відносини між країнами, як спосіб розповсюдження соснової деревинної нематоди (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика природно-кліматичних умов місця проведення дослідів
2.2. Аеровізуальні та наземні лісопатологічні обстеження, закладка пробних площ
2.3. Методи відбору проб деревини і виділення із них нематод
2.4. Методи збору жуків-ксилобіонтів і виділення із них нематод
2.5. Методи виготовлення препаратів та визначення нематод
РОЗДІЛ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НЕМАТОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER ET BUHRER) NICKLE
3.1. Аеровізуальні обстеження
3.2. Наземні лісопатологічні обстеження, метод пробних площ
3.3. Методи відбору проб деревини
3.4. Методи збору жуків-переносників
3.5. Методи виділення нематод
3.6. Моніторинг хвороби в'янення сосни
РОЗДІЛ ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ НЕМАТОД ДЕРЕВИНИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.) ТА ЖУКІВ-КСИЛОБІОНТІВ
4.1. Видовий склад і таксономічний аналіз нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та жуків-ксилобіонтів
4.2. Структура комплексу нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та бурового борошна з ходів жуків-ксилобіонтів
4.3. Еколого-біологічні особливості паразитування хвойної деревинної нематоди (Bursaphelenchus mucronatus Mamiya et Enda)
РОЗДІЛ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ ПОЯВИ СОСНОВОЇ ДЕРЕВИННОЇ НЕМАТОД BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS В УКРАЇНІ
5.1. Шляхи проникнення соснової деревинної нематоди
5.2. Хвойні лісостани України: їх розташування, розміри та видовий склад дерев
5.3. Видовий склад та поширення у лісах України жуків-ксилобіонтів, потенційних переносників Bursaphelenchus xylophilus
5.4. Регіони України, погодні умови яких сприятливі для появи та шкодочинності Bursaphelenchus xylophilus
ВИСНОВКИ
СПИСОК