Вы здесь

Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіойодорезистентності.

Автор: 
Луховицька Наталія Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002454
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ Йодонегативні метастази та рецидиви диференційованого раку щитоподібної залози (Огляд літератури)
1.1. Фактори прогнозу виникнення локальних, регіональних та
віддалених метастазів та/або рецидивів диференційованого
раку щитоподібної залози.
1.2. Променеві методи діагностики метастазів і рецидивів
тироїдного раку
1.2.1. Ультразвукова діагностика з використанням допплерографії
та цитологічного дослідження у метастатичних лімфовузлах
та/або рецидивах при ДРЩЗ
1.2.2. Рентгенологічна діагностика метастазів та/або
рецидивів ДРЩЗ.
1.2.3. Радіонуклідні методи дослідження метастазів та/або
рецидивів ДРЩЗ.
1.2.4. Роль визначення вмісту тироглобуліну в сироватці крові
при діагностиці рецидивів, регіонарних та віддалених
метастазів диференційованого тироїдного раку.
1.3. Радіойодорезистентність та шляхи її подолання
1.3.1. Вивчення експресії Na(+)/І(-) симпотера - NIS.
1.3.2. Роль тиротропного гормону і його рецепторів у
тироїдному канцерогенезі
1.3.3. Вивчення ролі PРARgammа рецептора
при радіойодорезистентних формах тироїдного раку
1.3.4. Вивчення ролі похідних ретиноєвої кислоти при
радіойодорезистентних метастазах та рецидивах тироїдного раку.
Розділ Матеріали та методи дослідження
2.1. Клінічна характеристика хворих на рак щитоподібної
залози з йодонегативними постлікувальними сканами
2.2. Радіонуклідні лабораторні та інструментальні методи
обстеження хворих на ДРЩЗ.
2.2.1. Сцинтиграфія тіла на "залишкових" активностях після
лікування І-натрія йодидом.
2.2.2. Сцинтиграфія тіла з використанням mTc-MIBI
2.2.3. Сцинтиграфія тіла з використанням mTc-пертехнетату.
2.2.4. Сцинтиграфія тіла з використанням mTc-(V)DMSA.
2.3. Ультразвукове сканування з аспіраційною пункційною біопсією
та допплерографія.
2.3.1. Методика приготування цитологічних та гістологічних
препаратів.
2.3.2. Методика проведення кольорової допплерографії.
2.4. Рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини.
2.4.1. Методика проведення комп'ютерної томографії органів
грудної порожнин.
2.5. Лабораторні методи дослідження.
2.5.1. Визначення рівню тироглобуліну у сироватці крові пацієнтів
з ДРЩЗ.
2.5.2. Визначення рівню аутоантитіл до тироглобуліну у
сироватці крові пацієнтів з ДРЩЗ
2.5.3. Визначення рівню тиротропного гормону у сироватці
крові пацієнтів з ДРЩЗ
2.6. Методи подолання радіойодорезистентності
2.6.1. Методика алкоголізації йодонегативних пухлин та
метастазів раку щитоподібної залози.
2.6.2. Методика стимуляції ендогенного ТТГ
2.6.3. Методика редиференціюючої терапії.
2.7. Методи статистичної обробки отриманого матеріалу
РОЗДІЛ 3. Особливості клінічного перебігу тироїдного раку у хворих з йодонегативними метастазами та/або рецидивами
РОЗДІЛ 4. Променева діагностика йодонегативних метастазів та/або
рецидивів диференційованого тироїдного раку.
4.1. Особливості швидкості кровотоку у йодонегативних
метастазах та/або рецидивах раку щитоподібної залози.
4.2. Радіонуклідна діагностика йодонегативних метастазів
та/або рецидивів диференційованого тироїдного раку
Розділ 5.Дослідження динаміки рівню тироглобуліну, антитіл до нього
та ТТГ у хворих на диференційований тироїдний рак з
йодонегативними постлікувальними сканами.
Розділ 6. Причини радіойодорезистентності та шляхи її подолання.
Розділ 7. Аналіз та обговорення власних результатів дослідження
Висновки.
Список