Вы здесь

Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки

Автор: 
Русінчук Ярослав Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002489
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.Кровообіг у печінці та його регуляція
1.1.1. Будова та функції судинного русла печінки
1.1.2. Саморегуляція печінкового кровотоку
1.1.3. Нервова регуляція кровообігу в печінці
1.1.4. Гуморальна регуляція кровотоку
1.2. Ендотелін- і його роль в регуляції гемодинаміки
1.2.1. Ендотелін: історія, біохімія, рецептори
1.2.2. Вплив ендотеліну- на кровообіг
1.3. Регуляція постачання кисню до печінки та її тканинного
дихання
1.3.1. Функціонування печінки та її кисневий гомеостаз
1.3.2. Нейро-гуморальна регуляція кисневого балансу печінки
1.3.3. Вплив ендотеліну- на напругу кисню в печінці та
споживання нею О
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Об'єкт досліджень
2.2. Реєстрація тиску в судинах щура
2.3. Визначення локального кровотоку в печінці
2.4. Реєстрація кровонаповнення печінки
2.5. Реєстрація напруги кисню в печінці
2.6. Реєстрація швидкості споживання кисню печінкою
2.7. Вивчення жовчовидільної функції печінки
2.8. Використані препарати
2.9. Статистична обробка отриманих результатів
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
3.1. Зміни кровообігу в печінці при дії ендотеліну- та механізми її
реалізації
3.1.1. Вплив ендотеліну- на показники печінкової гемодинаміки
3.1.2. Шляхи реалізації звужувальної дії ендотеліну- на судини
печінки
3.1.2.1. Роль ЕТА-рецепторів у судинній відповіді на
ендотелін-
3.1.2.2. Участь ?-адренорецепторів у реакціях судин печінки на
ендотелін-
3.1.2.3. Вплив одночасного введення блокаторів ЕТА- та
?-адренорецепторів на звужувальні реакції печінкових
судин зумовлені ендотеліном-
3.2. Дія ендотеліну- на кисневий баланс печінки
3.2.1. Зміни напруги кисню в печінці зумовлені ендотеліном-
3.2.2. Вплив ендотеліну- на споживання кисню печінкою
3.3. Зміни температури в печінці під впливом ендотеліну-
3.4. Вплив ендотеліну- на жовчовидільну функцію печінки
УЗАГАЛЬНЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК