Ви є тут

Фітофільна макрофауна водойм та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану

Автор: 
Зоріна-Сахарова Катерина Євгенівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2009
Артикул:
3409U002504
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

ЗМІСТ.
стор.
Вступ
Розділ 1. Фітофільні комплекси водних екосистем різного типу (літературний огляд)
Розділ 2. Матеріали та методи роботи 2.1. Характеристика району досліджень 2.2. Методика досліджень
Розділ 3. Видовий склад та таксономічна структура фітофільних комплексів дельти Дунаю
3.1. Видовий склад фітофільних комплексів водотоків дельти 3.1.1. Рукави дельти Дунаю 3.1.2. Канали дельти Дунаю 3.2. Видовий склад фітофільних комплексів водойм дельти 3.2.1. Озера дельти Дунаю 3.2.2. Затоки дельти Дунаю 3.3. Порівняльний аналіз видового складу фітофільних комплексів водних об'єктів різного типу дельти Дунаю
3.4. Таксономічна структура фітофільних комплексів різних екологічних типів макрофітів дельти Дунаю
Розділ 4. Оцінка різноманітності фітофільних комплексів дельти Дунаю на різних рівнях структурної організації угруповань
Розділ 5. Динаміка кількісних показників фітофільних комплексів водойм та водотоків дельти Дунаю
5.1. Чисельність та біомаса фітофільних безхребетних рукавів дельти Дунаю
5.2. Чисельність та біомаса фітофільних безхребетних каналів дельти Дунаю
5.3. Чисельність та біомаса фітофільних безхребетних озер дельти Дунаю
5.4. Чисельність та біомаса фітофільних безхребетних заток дельти Дунаю
5.5. Сезонна та багаторічна динаміка кількісних показників фітофільних комплексів
Розділ 6. Порівняльна характеристика фітофільних комплексів різнотипних об'єктів дельти Дунаю
Розділ 7. Понто-каспійський реліктовий комплекс фітофільної фауни дельти Дунаю
Розділ 8. Оцінка стану водного середовища Кілійської дельти Дунаю за фітофільними безхребетними
8.1. Сапробіологічна оцінка8.2. Визначення забрудненості води за допомогою біотичного індексу Вудівісса
8. Оцінка екологічного стану водних об'єктів за гідробіологічними показниками фітофільної фауни
Розділ 9. Вплив біотичних та абіотичних чинників зовнішнього середовища на структуру фітофільних угруповань
9.1. Вплив швидкості течії на структурні характеристики та біорізноманітність фітофільних комплексів.
9.2. Порівняння структури фітофільних комплексів макрофітів різного типу (на прикладі оз. Ананькін кут)
9.3. Структура фітофільних комплексів, асоційованих з очеретом звичайним, різнотипних водних об'єктів
ВИСНОВКИ ЗАКІНЧЕННЯСписок