Вы здесь

Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект

Автор: 
Садковий Олег Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002528
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ РОЗУМІННЯ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В РУСЛІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
1.1. Поняття "життя" і "смерть" в сучасній психологічній науці . 1.1.1. Уявлення про життя та смерть у психоаналітичній концепції . 1.1.2. Розуміння життя та смерті з позицій екзистенціально-гуманістичної парадигми .
1.1.3. Усвідомлення смерті й пошуки сенсу життя . 1.2. Вплив критичних ситуацій на відношення людини до життя та смерті
1.2.1. Криза у розумінні закордонних психологів . 1.2.2. Критичні ситуації та їх значення для становлення особистості у поглядах вітчизняних психологів .
1.3. Посттравматичний стресовий розлад і смисложиттєві орієнтації особистості .
1.4. Професія й смисложиттєві орієнтації особистості . 1.4.1. Специфіка професійної діяльності працівників аварійно-рятувальних під
розділів МНС України та її психологічний аналіз .
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ .
2.1. Характеристика груп досліджуваних . 2.2. Характеристика методів дослідження . 2.3. Статистична обробка даних Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ ФАХІВЦІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІД
РОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ .
3.1. Особливості ціннісних орієнтацій працівників аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.2. Оцінка термінальних цінностей фахівців-рятувальників 3.3. Особливості актуальних потреб працівників аварійно-рятувальних під
розділів МНС України
3.4. Особливості смисложиттєвих орієнтацій фахівців аварійно-рятувальних під
розділів МНС України з різним суб'єктивним досвідом
3.5. Характер суб'єктивного розуміння фахівцями-рятувальниками смислу життя та їх відношення до смерті
3.6. Контент-аналіз матеріалів щодо уявлення фахівцями аварійно-рятувальних під
розділів МНС смислу життя .
3.7. Суб'єктивна експрес-діагностика емоцій, що виникають під час виконання фахівцями аварійно-рятувальних під
розділів МНС України завдань різної складності, за допомогою психологічного моделювання ситуацій
3.8. Особливості неусвідомленого відношення фахівців аварійно-рятувальних під
розділів МНС України до смерті та життя .
3.9. Структура психологічних компонентов, що обумовлюють формування відношення особистості до життя та смерті .
Висновки до
розділу . ВИСНОВКИ . ДОДАТКИ Додаток А. Структура інтерв'ю . Додаток Б. Авторський комплекс "Незавершені речення" Додаток В. Бланк для діагностики емоційних проявів, що виникають у рятувальників під час виконання своїх професійних обов'язків
Додаток Д. Основні вправи з формування внутрішньої мотивації фахівців аварійно-рятувальних під
розділів МНС України крізь ціннісний рівень особистості .
Додаток Е. Акти впровадження . СПИСОК