Вы здесь

Мотивація до професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі України

Автор: 
Кальчук Олена Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002529
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК
1.1. Мотивація професійної діяльності як об'єкт психологічного дослідження
1.2. Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень мотивації професійної військової діяльності жінок .
1.3. Структурні компоненти мотивації професійної військової діяльності жінок
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЖІНОК У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ .
2.1. Методика дослідження мотивації військової служби жінок у Державній прикордонній службі України
2.2. Характеристики мотивації жінок до військової служби у Державній прикордонній службі України
2.3. Психологічні моделі мотивації військової служби жінок у Державній прикордонній службі України .
Висновки до
розділу .
РОЗДІЛ 3. КОРЕГУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
3.1. Психологічні умови корегування мотивації професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі України
3.2. Мотиваційний тренінг як засіб корегування мотивації професійної діяльності військовослужбовців-жінок Державної прикордонної служби України .
3.3. Організація корегування мотивації професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі України
Висновки до
розділу . ВИСНОВКИ . ДОДАТКИ Додаток А. Методика "Самооцінка професійно-важливих якостей військовослужбовців-жінок" .
Додаток Б. Опитувальник "Інтегральна задоволеність працею" . Додаток В. Діагностика мотиваторів соціально-психологічної активності особистості .
Додаток Д. Методика комплексного тестування -факторного МОО Додаток Е. Діагностика мотиваційної структури особистості . Додаток Ж. Анкета професійної мотивації військовослужбовців-жінок .
Додаток З. Опитувальник "Спрямованість особистості" Додаток И. Опитувальник "Ціннісні орієнтації" Додаток К. Опитувальник "Мотивація досягнення" Додаток Л. Опитувальник "Мотивація запобігання невдач" . Додаток М. Програма мотиваційного тренінгу . Додаток Н. Варіант тематичного плану спецкурсу "Основи формування соціально-психологічної активності у професійній діяльності"
Додаток П. Акти реалізації СПИСОК