Вы здесь

Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами

Автор: 
Пугачов Павло Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002535
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ Й ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Огляд методів теорії пружної стійкості конструкцій
1.2. Методи рішення задач стійкості прямокутних пластин
1.3. Методи перевірки стійкості стінок сталевих балок
1.4. Урахування деформівності та перервності зварних швів
1.5. Висновки й постановка задач досліджень
РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНОЇ ПОДАТЛИВОСТІ
ФЛАНГОВИХ ЗВАРНИХ ШВІВ У ПОЗДОВЖНЬОМУ НАПРЯМКУ
2.1. Мета й методика дослідження
2.2. Напружено-деформований стан зсувних з'єднань із фланговими швами з урахуванням деформівності їхніх складових елементів
2.2.1. Побудова розрахункових моделей з'єднань об'ємними кінцевими елементами
2.2.2. Вплив розміру зазору між елементами, що з'єднуються, на зсувну жорсткість швів
2.2.3. Вплив товщини поясів на зсувну жорсткість швів
2.3. Напружено-деформований стан з'єднань із фланговими швами при недеформівності їхніх складових елементів
2.3.1. Вплив розміру зазору між елементами, що з'єднуються, на зсувну жорсткість швів
2.4. Урахування пружності флангових швів спеціальними плоскими ортотропними кінцевими елементами
2.5. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ПЕРЕРВНИХ ПОЯСНИХ ШВІВ НА МІСЦЕВУ СТІЙКІСТЬ СТІНОК ДВОТАВРОВИХ БАЛОК ПРИ ЧИСТОМУ ЗГИНІ
3.1. Мета й методика дослідження
3.2. Стійкість стінки з представленням її розрахункової схеми у вигляді прямокутної пластинки
3.2.1. Розрахунок стійкості пластинок методом Тимошенка-Рітца для випадку неперервних поясних швів
3.2.1.1. Методика розрахунку
3.2.1.2. Збіжність рішення
3.2.1.3. Стійкість стінки при різних співвідношеннях розмірів сторін
її відсіку
3.2.1.4. Вплив гнучкості стінки балки
3.2.2. Урахування перервності поясних швів у розрахунку стійкос-ті стінки методом кінцевих елементів
3.2.2.1. Методика розрахунку
3.2.2.2. Вплив пружних характеристик поясних швів
3.2.2.3. Вплив перервного защемлення поздовжніх сторін на стійкість стінки з різним співвідношенням розмірів її відсіків
3.2.2.4. Вплив перервного защемлення поздовжніх сторін на стійкість стінки з різною її гнучкістю
3.3. Стійкість відсіку стінки балки з перервними поясними швами при урахуванні роботи підкріплюючих елементів
3.3.1. Дослідження стійкості відсіку стінки методом Броуде
3.3.1.1. Методика розрахунку
3.3.1.2. Збіжність рішення
3.3.1.3. Вплив перервних поясних швів на стійкість відсіку стінки балки з різними жорсткостями її поясів
3.3.1.4. Вплив перервних поясних швів на стійкість відсіку стінки балки з різною гнучкістю
3.3.2. Розрахунок стійкості відсіку стінки балки методом кінцевих елементів
3.3.2.1. Методика розрахунку
3.3.2.2. Вплив перервних поясних швів на стійкість відсіку стінки балки з різними жорсткостями її поясів
3.3.2.3. Вплив перервних поясних швів на стійкість відсіку стінки балки з різною гнучкістю
3.4. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ПЕРЕРВНИХ ПОЯСНИХ ШВІВ НА МІСЦЕВУ СТІЙКІСТЬ СТІНОК ДВОТАВРОВИХ БАЛОК ПРИ
ПОПЕРЕЧНОМУ ЗГИНІ
4.1. Мета й методика дослідження
4.2. Розрахунок стійкості стінки балки методом кінцевих елементів
4.2.1. Кінцево-елементна модель балки
4.2.2. Спрощення кінцево-елементної моделі балки при урахуванні її вісесиметричності
4.2.3. Порівняльний розрахунок місцевої стійкості стінки по двох варіантах кінцево-елементного представлення балки
4.2.4. Вплив перервних поясних швів на місцеву стійкість стінок з різним співвідношенням розмірів їхніх відсіків
4.2.5. Вплив перервних поясних швів на місцеву стійкість стінок з різною умовною гнучкістю
4.2.6. Вплив перервних поясних швів на місцеву стійкість стінок балок з різними жорсткостями поясів
4.3. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІНКИ
ЗВАРНОЇ ДВОТАВРОВОЇ БАЛКИ З ПЕРЕРВНИМИ ПОЯСНИМИ ШВАМИ НА МІСЦЕВУ СТІЙКІСТЬ
5.1. Мета досліджень
5.2. Проектування експериментального зразка балки
5.3. Методика проведення експериментальних випробувань
5.4. Результати експериментальних випробувань
5.5. Висновки по
розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК