Вы здесь

Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій

Автор: 
Карпюк Уляна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002548
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1.GLYCINE HISPIDA - ПЕРСПЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ОДЕРЖАННЯ БАР (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1.Коротка ботанічна характеристика, класифікація, розповсюдження, культивування та заготівля сої щетинистої
1.2.Хімічний склад1.2.1.Азотисті речовини та білки 1.2.2.Вуглеводи1.2.3.Ліпіди1.2.4.Елементний та вітамінний склад1.2.5.Фенольні сполуки1.3.Застосування в народній, науковій медицині та народному господарстві.ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
Розділ 2.ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТРАВИ ДОСЛІДЖУВАНИХ СОРТІВ СОЇ ЩЕТИНИСТОЇ З ВИДІЛЕННЯМ І ВСТАНОВЛЕННЯМ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК
2.1.Короткі відомості про прилади, методи і реактиви2.2.Дослідження сировини сої щетинистої сортів Скеля, Фея та Подільська на наявність різних груп БАР
2.2.1.Визначення вільних і зв'язаних цукрів2.2.2.Дослідження пектинових речовин2.2.3.Дослідження полісахаридів у траві сої щетинистої
2.2.4.Вивчення вільних амінокислот2.2.5.Вивчення флавоноїдів2.2.6.Вивчення ізофлавоноїдів2.2.7.Визначення гідроксикоричних кислот 2.2.8.Вивчення кумаринів2.2.9.Вивчення дубильних речовин2.2Виявлення сапонінів2.3.Дослідження якісного складу ліпофільних фракції сої щетинистої
2.3.1.Отримання ліпофільних фракцій2.3.2.Вивчення якісного складу ліпофільних фракцій2.4.Виділення основних груп природних речовин з трави сої щетинистої досліджуваних сортів,
розділення на індивідуальні сполуки та встановлення їх структури2.4.1.Отримання різних фракцій з сировини сої щетинистої сортів Скеля, Фея та Подільська2.4.2.Виділення в індивідуальному стані БАР з отриманих фракцій2.4.3.Встановлення структури виділених сполук2.4.3.1.Похідні коричної кислоти2.4.3.2.Кумарини2.4.3.3.Флавоноли2.4.3.4.Ізофлавони2.4.3.5.Похідні бензойної кислоти2.4.3.6.Похідні сечовини2.4.3.7.Стероїди2.4.3.8.Хлорофіли2.5.Методики дослідженняВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
Розділ 3.ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ОСНОВНИХ ГРУП БАР В СИРОВИНІ СОЇ ЩЕТИНИСТОЇ
3.1.Кількісне визначення вуглеводів в сировині сої щетинистої
3.2.Кількісне визначення амінокислотного складу в сировині сої щетинистої3.3.Встановлення кількісного вмісту ряду груп фенольних та поліфенольних сполук в досліджуваній сировині3.3.1.Кількісне визначення флавоноїдів3.3.2.Кількісне визначення дубильних речовин (суми окислювальних поліфенолів)3.3.2.1.Визначення кількісного вмісту суми окислювальних поліфенолів перманганатометричним методом за Левенталем
3.3.2.2.Кількісне визначення дубильних речовин методом комплексонометрії
3.3.2.3.Визначення кількісного вмісту поліфенольних сполук в перерахунку на галову кислоту
3.3.3.Кількісне визначення гідроксикоричних кислот
3.3.4.Кількісне визначення ізофлавоноїдів3.4.Кількісне визначення аскорбінової кислоти3.5.Вивчення макро- та мікроелементного складу сировини сої щетинистої сорту Скеля, Фея та Подільська
3.6.Вивчення кількісного вмісту сполук ліпофільної фракції сої щетинистої
3.6.1.Визначення кількісного вмісту каротиноїдів та хлорофілів у ліпофільних фракціях з трави сої
3.6.2.Дослідження жирнокислотного складу3.6.3.Визначення кількісного вмісту токоферолівВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ
Розділ 4.РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СУБСТАНЦІЙ З ТРАВИ СОЇ ЩЕТИНИСТОЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИРОВИНИ, ОТРИМАНИХ СУБСТАНЦІЙ, ВИВЧЕННЯ ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
4.1.Розробка технології отримання субстанцій з трави сої щетинистої
4.1.1.Визначення технологічних параметрів сировини
4.1.2.Вибір оптимальних умов технологічного процесу
4.2.Стандартизація отриманих субстанцій з сировини сої щетинистої
4.2.1.Стандартизація рослинної сировини сої щетинистої
4.2.2.Стандартизація густого екстракту сої щетинистої
4.3.Фармакологічні дослідження густого екстракту з трави сої щетинистої
4.3.1.Дослідження гострої токсичності густого екстракту з трави сої щетинистої
4.3.2.Визначення анаболічної дії густого екстракту з сої
4.3.3.Вивчення фізичної витривалості під впливом густого екстракту з сої
4.3.4.Вивчення гіпоглікемічної дії густого екстракту сої щетинистої
4.3.5.Вивчення антиоксидантної та гепатопротекторної активності густого екстракту з трави сої щетинистої на моделі тетрациклінового гепатиту
4.3.6.Вивчення анаболічної активності густого екстракту з сої в умовах підвищеного катаболізму білків
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ВИСНОВКИДОДАТКИ СПИСОК