Вы здесь

Вибір методу заповнення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах.

Автор: 
Демчук Олег Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002598
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1. Сучасні уявлення про "ризик" алотрансфузії .
1.2. Особливості поповнення крововтрати при хірургічному лікуванні
атеросклеротичного ураження аорти та магістральних судин
1.3. Методи аутотрансфузії .
РОЗДІЛ 2. Власні дослідження
2.1. Методи дослідження .
2.2. Загальна характеристика пацієнтів.
2.3. Розподіл хворих по групах.
РОЗДІЛ 3. Результати власних досліджень .
3.1. Вибір методу поповнення крововтрати при операціях на аорті та
магістральних судинах.
3.2. Показники центральної гемодинаміки та гемограми на етапах
хірургічного лікування
3.2.1. Показники гемограми, периферичної і центральної гемодинаміки
у хворих I і II груп при надходженні у порівнянні з
контролем
3.2.2. Показники гемограми, периферичної і центральної гемодинаміки
у хворих II групи після резервування у порівнянні з надходженням
і контролем
3.2.3. Показники гемограми, периферичної і центральної гемодинаміки
у хворих I групи після операції у порівнянні з надходженням і
контролем .
3.2.4. Показники гемограми, периферичної і центральної гемодинаміки
у хворих II групи після операції у порівнянні з надходженням і
контролем
3.2.5. Показники гемограми, периферичної і центральної гемодинаміки
у хворих I і II груп після операції у порівнянні з контролем
3.3. Показники кисневого бюджету при різних методах поповнення
крововтрати
3.3.1. Показники кисневого бюджету у хворих I і II груп при
надходженні у порівнянні з контролем
3.3.2. Показники кисневого бюджету у хворих II групи після
резервування у порівнянні з надходженням і контролем
3.3.3. Показники кисневого бюджету у хворих I групи після операції
у порівнянні з надходженням і контролем
3.3.4. Показники кисневого бюджету у хворих II групи після операції
у порівнянні з надходження і контролем
3.3.5. Показники кисневого бюджету у хворих I і II груп після операції
у порівнянні з контролем.
3.4. Показники клітинної ланки імунітету при ало - і аутотрансфузії на
етапах хірургічного лікування.
3.4.1. Показники клітинної ланки імунітету у хворих I і II груп при
надходженні в порівнянні з контролем.
3.4.2. Показники клітинної ланки імунітету у хворих II групи після
резервування в порівнянні з надходженням і контролем
3.4.3. Показники клітинної ланки імунітету у хворих I групи після
операції у порівнянні з надходженням і контролем.
3.4.4. Показники клітинної ланки імунітету у хворих II групи після
операції у порівнянні з надходженням і контролем
3.4.5. Показники клітинної ланки імунітету у хворих I і II груп після
операції у порівнянні з контролем
3.5. Оцінка ефективності технології передопераційного резервування
аутокрові.
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
СПИСОК