Вы здесь

Ойконімія Івано-Франківської області.

Автор: 
Яцій Василь Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002621
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Список скорочень назв мов, наріч і діалектів
Умовні скорочення номенклатурних термінів та інших слів.
Скорочення назв адміністративних одиниць.
Вступ
Розділ 1. Лексико-семантичний аналіз твірних основ ойконімів Івано-Франківщини.
1.1. Відантропонімні ойконіми
1.1.1. Ойконіми, мотивовані чоловічими іменами
1.1.2. Ойконіми, мотивовані жіночими іменами.
1.1.3. Ойконіми, мотивовані дохристиянськими іменами, прізвиськами, катойконімами та етнонімами
1.2. Невідантропонімні ойконіми
1.2.1. Ойконіми, мотивовані апелятивами.
1.2.2. Ойконіми, мотивовані гідронімами
1.2.3. Ойконіми, мотивовані мікротопонімами.
1.2.4. Ойконіми, мотивовані оронімами.
1.2.5. Ойконіми, мотивовані назвами контактних поселень
1.3. Ойконіми, утворені шляхом субстантивації та онімізації прикметників.
1.4. Полімотивовані ойконіми.
Висновки до
розділу.
Розділ 2. Структурно-семантичні типи ойконімів Івано-Франківської області
2.1. Множинні ойконіми на -и, -і.
2.2. Ойконіми, утворені суфіксацією
2.2.1. Ойконіми з посесивним суфіксом -ів та його різновидами
2.2.2. Посесивні утворення на -ин та його різновиди
2.2.3. Ойконіми з суфіксами -ськ-, -цьк-.
2.2.4. Ойконіми з опорним -ч- у формантній частині.
2.2.5. Ойконіми з суфіксом -ець
2.2.6. Ойконіми з суфіксом -иця
2.3. Ойконіми, утворені основоскладанням.
2.4. Складені назви поселень.
2.5. "Темні" назви.
Висновки до
розділу.
Висновки
Список