Вы здесь

Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі

Автор: 
Марікуца Уляна Богданівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002693
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 1.1. Класифікація та перспективи використання хімічних
сенсорів для моніторингу довкілля1.2. Принцип дії та основні характеристики електронних хімічних сенсорів для моніторингу повітряного середовища 1.3. Технічні засоби для аналізу газових сумішей 1.4. Автоматизовані системи моніторингу повітряного середовища 1.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІВС ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРЯНОМУ СЕРЕДОВИЩІ2.1. Методика побудови ІВС для виявлення у повітряному середовищі хімічних речовин 2.2. Розроблення та дослідження раціонального способу вимірювання сигналів мультисенсорних матриць2.3. Оцінка та опрацювання вимірювальної інформації2.4. Ідентифікація виявлених у повітряному середовищі
хімічних речовин2.5. Моделювання процесу ідентифікації хімічних речовин
та аналіз отриманих результатів2. . Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ3.1. Розроблення узагальненої структури інформаційно-вимірювальної системи3.2. Розроблення структури вбудованої системи аналізу, побудованої за технологією МЕМС3.3. Розроблення вимірювального модуля 3.4. Підвищення точності вимірювального модуля 3.5. Аналіз основних алгоритмів роботи ІВС3.6. Особливості програмної реалізації розроблених алгоритмів3.7. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ МУЛЬТИСЕНСОРНИХ МАТРИЦЬ4.1. Розроблення імітаційної моделі процесу вимірювання4.2. Програмна реалізація імітаційної моделі 4.3. Дослідження роботи ІВС з використанням програмно-реалізованої імітаційної моделі4.4. Висновки до
розділу ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИСПИСОК