Вы здесь

Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя

Автор: 
Ставицька Олена Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002713
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМИ
1.1. Психологічний аналіз феномену ,,невербальні засоби спілкування"
1.2. Психолінгвістичні дослідження фонаційних компонентів невербальної комунікації.
1.3. Кінесичні та мімічні компоненти в структурі невербальних засобів спілкування
1.4. Роль та значення невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя.
Висновки до першого
розділу.
РОЗДІЛ 2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ВМІННЯ ДОВІЛЬНО ЇХ ПРОДУКУВАТИ
2.1. Організація роботи та обґрунтування програми дослідження використання невербальних засобів спілкування вчителем
2.2. Жести, міміка, емоційні інтонації в репертуарі невербальної поведінки вчителя на уроці
2.3. Вплив невербальної поведінки вчителя на емоційний стан учня в ситуації навчальної взаємодії
2.4. Аналіз довільного продукування невербальних засобів спілкування вчителем у діяльності
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
3.1. Обґрунтування програми професійно орієнтованого навчання з використання невербальних засобів спілкування вчителем
3.2. Аналітико - діагностичний етап формувального експерименту
3.3. Змістовно-практичні аспекти програми з формування вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування вчителем
3.4. Оцінка ефективності роботи з формування вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування вчителем
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК