Вы здесь

Закономірності зв’язків ультразвукових макроморфометричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі

Автор: 
Брухнов Герман Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002738
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Розділистор.Перелік умовних скороченьВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.Характеристика пропорційності соматичних параметрів людини в клінічній антропології1.Клініко-діагностичне значення лінійних, об'ємних та денситометричних показників нирок та їхня пропорційна співвідносність соматичним параметрам тіла та іншим внутрішнім органам1.Проблеми точності та порівнянності результатів різних систем виміру лінійних, об'ємних і денситометричних показників нирок1.Проблеми визначення границь індивідуальної норми і її теоретичні моделі в медицині
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.Об'єкти дослідження2.Методи дослідження та їхнє обґрунтування2.2.Антропометричне дослідження2.2.Методи визначення соматотипу2.2.Визначення компонентного складу маси тіла2.2.Визначення індексів гармонійності фізичного розвитку2.2.Ультразвукове дослідження нирок2.2.Органометричні методи2.2.Математичні методи дослідження
РОЗДІЛ УЛЬТРАЗВУКОВІ РОЗМІРИ НИРОК ТА ОМАТОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПІДЛІТКІВ ОБОХ СТАТЕЙ В НОРМІ3.Розміри нирок підлітків обох статей за даними сонографії3.Характеристика соматометричних параметрів підлітків обох статей 3.2.Характеристика поздовжніх розмірів тіла підлітків обох статей3.2.Характеристика поперечних розмірів тіла підлітків в нормі 3.2.Характеристика обхватних розмірів тіла підлітків обох статей3.2.Особливості розподілу підшкірно-жирового шару, компонентів соматотипу та компонентного складу маси тіла підлітків обох статей в нормі
РОЗДІЛ 4. КОРЕЛЯЦІЇ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК З СОМАТИЧНИМИ РОЗМІРАМИ У ПІДЛІТКІВ ОБОХ СТАТЕЙ В НОРМІ 4.Загальна характеристика кореляцій лінійних розмірів та об'ємів нирок з соматометричними параметрами протягом підліткового віку4.Кореляції лінійних розмірів та об'ємів нирок з соматометричними параметрами4.Кореляції об'ємів нирок з компонентами соматотипу за Хіт-Картер, компонентним складом маси тіла та індексів гармонійності фізичного розвитку у підлітків 4.Кореляції відносних індексів нирок з соматичними параметрами, компонентами соматотипу за Хіт-Картер, компонентами складу маси тіла та індексів гармонійності фізичного розвитку у підлітків4.Обґрунтування переваги використання лінійних розмірів нирок із соматичними параметрами
РОЗДІЛ РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК В НОРМІ5.Прогностичні моделі лінійних розмірів нирок для підлітків обох статей в нормі5.Аналіз діагностичної цінності моделей нирок для підлітків обох статей при деяких видах набутої патології нирок
РОЗДІЛ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИСПИСОК