Вы здесь

Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами

Автор: 
Турова Анна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002742
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ НА ГІДРОФОБНО/ГІДРОФІЛЬНІЙ МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ
1.1.Природа поверхні оксидних матриць1.2.Кластерна структура води та водних розчинів1.3.Cтруктурні особливості хімічно модифікованих кремнеземів і їх вплив на гідратацію поверхні1.4.Характеристики різних форм води в біооб'єктах1.5.Особливості будови полісахаридних молекул1.6.Адсорбція біомакромолекул1.7.Спектральні методи дослідження будови поверхні і міжмолекулярних взаємодій1.8.Висновки до огляду літератури
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ2.1.Об'єкти дослідження Високодисперсний кремнеземСилохромПоліметилсилоксанОксид алюмініюВуглецевий адсорбентLiChrolut EN МетанВодаАмінопропілметилкремнеземФосфоровмісний кремнеземКрохмальСуспензія еритроцитівДріжджі2.2.Методологія дослідженьЕлементний аналіз Адсорбція азотуІнфрачервона спектроскопіяАтомно - силова мікроскопіяH ЯМР спектроскопіяЕлектронна (UV-VIS) спектроскопіяТермостимульована деполяризаціяДіелектрична релаксаційна спектроскопіяДиференціальна скануюча калориметріяРеологічні дослідженняКвантова хіміяМедико - біологічні дослідження
РОЗДІЛ 3. ГІДРАТНІ СТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З БІОАКТИВНІСТЮ
3.1.Структурно-адсорбційні характеристики досліджуваних матриць3.2.Вплив води на адсорбцію метану на різних адсорбентах 3.3.Порівняльні характеристики гідрогелів поліметилсилоксану і гелів високодисперсного кремнезему3.4.Вода на міжфазнії границі вихідного і модифікованого адсорбентів та вплив гідрофобного середовища на структурні властивості міжфазної води3.5.Вплив хімічного модифікування кремнеземів на їх взаємодію з клітинами та мікроорганізмами3.6.Висновки
РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОДІЇ НАНООКСИДІВ З ПОЛІСАХАРИДАМИ
4.1.Зв'язана вода в гідрогелях крохмалю, що містять добавки високодисперсного кремнезему4.2.Реологічні дослідження системи "крохмаль/ВДК" при різному їх концентраційному співвідношенні4.3.
4.4.ДРС - дослідження системи "крохмаль/модифікований кремнезем/вода"
Висновки
РОЗДІЛ 5. НАНОКОМПОЗИТИ З ПРИШИТИМИ ПОЛІМЕРАМИ. МІЖФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ І ТЕМПЕРАТУРА СКЛУВАННЯ
5.1. Висновки
РОЗДІЛ 6. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ, ЗВЯЗАНОЇ РІЗНИМИ АДСОРБЕНТАМИ, МЕТОДАМИ ЯМР і ТСД6.1. ВисновкиВИСНОВКИСПИСОК