Вы здесь

Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами

Автор: 
Коваль Вадим Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002792
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ІЗ СПІРАЛІЗОВАНИМИ ВОЛЬФРАМОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА
НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
1.1. Енерго- та ресурсозбереження в світлотехнічній галузі
1.2. Перспективи розвитку виробництва і застосування джерел
світла із спіралізованими вольфрамовими елементами
1.3. Причини скорочення і способи підвищення
середньої тривалості горіння теплових джерел світла
1.4. Моделювання фізичних процесів у лампах розжарювання
1.5. Фізичні процеси на електродах та в приелектродній області в
розрядних лампах низького тиску
1.5.1. Фізичні процеси на катоді
1.5.2. Фізичні процеси на аноді
1.6. Особливості запалювання розрядних ламп низького тиску
1.7. Вплив параметрів комутаційних процесів запалювання на
середню тривалість горіння розрядних ламп низького тиску
1.8. Висновки з
розділу
РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ДЖЕРЕЛАМИ СВІТЛА
2.1. Основні вимоги до методики та засобів вимірювань
параметрів у електричних колах з джерелами світла
2.2. Структура вимірювального інформаційного комплексу
2.3. Електронні комутуючі пристрої
2.4. Вимірювальні перетворювачі струму, напруги та освітленості
2.5. Повірка вимірювального інформаційного комплексу
2.6. Програмне забезпечення
2.7. Висновки з
розділу
РОЗДІЛ ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ГОРІННЯ
ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА НА ОСНОВІ ЗМЕНШЕННЯ ПІКУ
ПЕРЕХІДНОГО СТРУМУ
3.1. Шляхи зменшення впливу комутацій електричних кіл з
тепловими джерелами світла на їх середню тривалість горіння
3.2. Фазове регулювання пікового значення перехідного струму
в колах із тепловими джерелами світла
3.3. Ефективність застосування струмообмежувальних елементів
для зменшення пікового значення перехідних струмів у колах
з тепловими джерелами світла
3.4. Баланс енергії газонаповненої лампи розжарювання
3.5. Втрати потужності через газ
3.6. Інтегральний коефіцієнт випромінювання біспіралі
3.7. Моделювання процесів в газонаповнених лампах
розжарювання з біспіральним тілом розжарювання
3.8. Моделювання фазового регулювання величини
перехідного струму в колах із тепловими джерелами світла
3.9. Вплив динаміки зростання напруги живлення на пікове
значення перехідного струму
3 Ефект від запропонованих способів обмеження
піку перехідних струмів на середню тривалість горіння
теплових джерел світла
3 Висновки з
розділу
РОЗДІЛ ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ГОРІННЯ
РОЗРЯДНИХ ЛАМП НИЗЬКОГО ТИСКУ ІЗ ОКСИДОВАНИМИ СПІРАЛІЗОВАНИМИ ВОЛЬФРАМОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
4.1. Перехідні процеси попереднього підігрівання електродів
розрядних ламп низького тиску
4.2. Умови виникнення та розвитку приелектродного розряду
4.4. Вплив приелектродного розряду на швидкість випаровування
оксидного шару
4.5. Вплив параметрів імпульсного запалювання на середню
тривалість горіння розрядних ламп низького тиску
4.6. Експериментальні дослідження середньої тривалості горіння розрядних ламп низького тиску в режимах частих ввімкнень
Висновки з
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК