Вы здесь

Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5

Автор: 
Качмар-Кос Наталія Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002799
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Естери дикарбонових кислот та сировина для їх одержання
1.2. Каталізатори процесу естерифікації
1.3. Кінетичні аспекти естерифікації
1.4. Технологічні особливості одержання естерів дикарбонових кислот
1.5. Висновки та формулювання робочих гіпотез
РОЗДІЛ
ОБ'ЄКТИ, МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ
2.1. Фізико-хімічні характеристики об'єктів досліджень
2.2. Методики експериментів
2.2.1. Естерифікація у закритій системі
2.2.2. Естерифікація у відкритій системі з відбором проб
2.2.3. Естерифікація у відкритій системі без відбору проб
2.2.4. Виділення перфтор(-метил-,-діоксаоктан)сульфонатної кислоти
2.3. Методики аналізів
2.3.1. Визначення кислотного числа
2.3.2. Визначення естерного числа
2.3.3. Хроматографічний аналіз
2.3.4. Визначення повної статичної обмінної ємності катіоніту
2.3.5. Визначення фізичних та фізико-хімічних показників діестерів
2.4. Обробка експериментальних даних
РОЗДІЛ
КІНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАКЦІЇ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ СПИРТАМИ С-С
3.1. Закономірності реакції естерифікації дикарбонових кислот
3.2. Вплив температури на кінетику естерифікації
3.3. Вплив природи реагентів на закономірності естерифікації
3.4. Вплив природи та концентрації каталізатора
3.5. Вплив солей перфторованих оксасульфокислот на каталітичну активність катіонообмінної смоли КУ
РОЗДІЛ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ДІЕСТЕРІВ
4. Закономірності проведення процесу в рівноважних умовах
4.2. Технологічні особливості процесу одержання індивідуальних діестерів
4.3. Технологічні особливості процесу одержання сумішей діестерів
4.4. Закономірності використання добавок солей перфторованих оксасульфокислот в умовах технологічного процесу
4.5. Технологічні операції виділення діестерів з реакційної маси
РОЗДІЛ
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ДІЕСТЕРІВ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ І СПИРТІВ С-С
5.1. Математична модель реактора естерифікації
5.2. Принципові технологічні схеми процесу естерифікації
5.3. Дослідження властивостей діестерів дикарбонових кислот
5.3.1. Визначення фізичних та фізико-хімічних властивостей
5.3.2. Термогравіметричний аналіз діестерів та пластикатів на їх основі
ВИСНОВКИ
СПИСОК