Вы здесь

Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD-PCR

Автор: 
Дубін Олексій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002818
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.ВСТУП.<br />РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ<br />АНАЛІЗУ ГЕНОМІВ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД).<br />1.1. Методи аналізу поліморфізму ДНК 1.2. Полімеразна ланцюгова реакція як метод дослідження.1.3. Методи аналізу поліморфізму ДНК з використанням ПЛР.1.3.1. SSRP (Simple Sequence Repeats Polymorphism)1.3.2. RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA).1.3.3. ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats).1.3.4. AFLP (Amplification Fragment Length Polymorphism).1.4. Молекулярно-генетичні маркери у вивченні геномів<br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.2.1. Характеристика об'єкту досліджень2.2. Виділення геномної ДНК 2.2.1. Підготовка рослинного матеріалу2.2.2. Метод фенольної екстракції2.2.3. Метод за використання СТАВ-буферу.2.2.4. Метод сорбції за використання силіцій оксиду.2.2.5. Виділення геномної ДНК з крові2.3. Вимірювання концентрацій препаратів ДНК та їх зберігання2.4. Полімеразна ланцюгова реакція2.4.1. ПЛР з декануклеотидними RAPD-праймерами2.4.2. Умови проведення ISSR-PCR.2.5. Електрофоретичний аналіз продуктів ампліфікації2.6. Методика оцінки генетичної диференціації. Кластерний аналіз2.7. Розрахунок показників генетичної різноманітності.2.8. Реактиви та обладнання.<br />РОЗДІЛ 3. ТЕСТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ISSR-PCR ТА RAPD-PCR<br />3.1. Оптимізація методів виділення препарату ДНК3.2. Вплив концентрації ДНК на якісні та кількісні характеристики спектрів ампліфікації ISSR-PCR та RAPD-PCR<br />3.3. Склад ПЛР-буфера та концентрація Taq-полімерази3.4. Температура відпалу праймерів і концентрація дНТФ3.5. Концентрація йонів магнію та олігонуклеотидних праймерів3.6. Кількість циклів ампліфікації та відтворюваність результатів3.7. Рекомендації щодо оптимізації ISSR-PCR та RAPD-PCR.<br />РОЗДІЛ 4. ВНУТРІШНЬОВИДОВИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНОМІВ ЗА МАРКЕРАМИ ISSR-PCR ТА RAPD-PCR .<br />4.1. Поліморфізм молекулярно-генетичних маркерів ISSR- та RAPD-маркерів у зубрів, бізонів та великої рогатої худоби.<br />4.1.1. Генетична мінливість тварин за маркерами RAPD-PCR.4.1.2. Маркери ISSR-PCR у вивченні генетичної мінливості тварин. <br />4.1.3. Порівняльна характеристика ISSR- та RAPD-маркерів у зубрів, бізонів та великої рогатої худоби.<br />4.2. Поліморфізм молекулярно-генетичних маркерів ISSR- та RAPD-PCR у сої.<br />4.2.1. Дослідження поліморфізму сої на основі поліморфних спектрів ISSR-PCR<br />4.2.2. Диференціювання сортів сої з використанням RAPD-аналізу<br />4.2.3. Інформативність ISSR- та RAPD-маркерів для диференціювання культурної та дикої сої.<br />РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАТИВНІСТЬ МАРКЕРІВ ISSR-PCR ТА RAPD-PCR У МІЖВИДОВІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГЕНОМІВ.<br />5.1. Дослідження міжвидового поліморфізму за даними RAPD-PCR.5.2. ISSR-маркери в дослідженні міжвидового поліморфізму тварин5.3. Порівняльна характеристика ISSR- та RAPD-маркерів у міжвидовій диференціації зубрів, бізонів та великої рогатої худоби<br />РОЗДІЛ 6. ГЕНЕТИЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ СОРТІВ КУЛЬТУРНОЇ<br />СОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМОРФНИХ СПЕКТРІВ АМПЛІФІКАЦІЇ RAPD- та ISSR-PCR.<br />6.1. Генетична паспортизація за допомогою RAPD-маркерів.6.2. Генетична паспортизація за допомогою ISSR-маркерів<br />РОЗДІЛ 7. ДИСКРИМІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ISSR-ПРАЙМЕРІВ З ДИ- ТА ТРИНУКЛЕОТИДНИМИ МІКРОСАТЕЛІТНИМИ МОТИВАМИ<br />7.1. Характеристика ISSR-праймерів та умови проведення ПЛР7.2. Інформативність мультилокусних спектрів ампліфікації ISSR-PCR.АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВВИСНОВКИ.ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ.СПИСОК</span></p>