Вы здесь

Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів)

Автор: 
Соболта Анрій Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002848
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Епізоотологічні особливості фасціольозу великої рогатої худоби . . . . . 1.2. Генетичні аспекти системи паразит-хазяїн за гельмінтозів . . . . . . . . . . . 1.3. Морфологічні і біологічні аспекти Fasciola hepatica (репродуктивна
система, мітоз та мейоз, ценогенетичні адаптації) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Класифікація та механізм дії фасціолоцидів на Fasciola hepatica
(заміщені феноли, саліциланіди, бензимідазоли, сульфонаміди,
ароматичні аміди) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Вплив фасціолоцидів на репродуктивну систему
Fasciola hepatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Резистентність гельмінтів до антигельмінтиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Резистентність Fasciola hepatica до фасціолоцидів . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Генетична природа резистентності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Підходи до вивчення резистентності до антигельмінтиків . . . . . . . . . . . 1 Висновок до огляду літератури і вибір напрямів досліджень . . . . . . . .
РОЗДІЛ . ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Проведення епізоотичного моніторингу щодо
фасціольозу у західному регіоні України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Вивчення мітотичної активності та частоти геномної і хромосомної
мінливості у популяціях соматичних клітин селезінки клінічно
здорових та спонтанно заражених збудниками фасціольозу тварин . . .
3.3. Вивчення мітотичної активності та частоти геномної і
хромосомної мінливості у популяціях соматичних клітин
печінкових лімфовузлів клінічно здорових та спонтанно
заражених збудниками фасціольозу тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Вивчення впливу фасціольозної інвазії та фасціолоцидів
на стабільність геному великої рогатої худоби за допомогою
мікроядерного тесту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Порівняльна терапевтична ефективність комбітрему,
бровальзен-емульсії та бронтелу % за розвитку фасціольозу . . . . . . . .
3.6. Проведення мікроядерного тесту з метою вивчення
мутагенності фасціолоцидів у великої рогатої худоби . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Дослідження впливу фасціолоцидів на
статевозрілі форми Fasciola hepatica in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Дослідження біологічної резистентності яєць
Fasciola hepatica до бровальзену in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Визначення біологічної резистентності яєць
Fasciola hepatica до бронтелу % in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Визначення біологічної резистентності яєць
Fasciola hepatica до комбітрему in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Вивчення сперматогенезу у Fasciola hepaticа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Вплив фасціолоцидів на сперматогенез
Fasciola hepaticа in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Вплив фасціолоцидів на мейоз Fasciola hepaticа in vitro. . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . .ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .СПИСОК