Вы здесь

Особливості перебігу нестабільної стенокардії, зміни в імунній системі, біохімічних показниках крові та варіабельності серцевого ритму у хворих, робота яких пов'язана з професійними шкідливостями

Автор: 
Заремба Ольга Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002896
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ І ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Фактори ризику розвитку ішемічної хвороби серця
1.2. Механізми виникнення нестабільної стенокардії - проблема
кардіології
1.3. Вплив професійних шкідливостей на розвиток нестабільної
стенокардії
1.4. Варіабельність серцевого ритму при нестабільній
стенокардії
1.5. Принципи лікування хворих на нестабільну стенокардію.
1.6. Роль метаболічних засобів у комплексному лікуванні
пацієнтів з нестабільною стенокардією.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих.
2.2. Лабораторні методи дослідження
2.2.1. Дослідження імунної системи
2.2.2. Дослідження системи гемостазу
2.2.3. Дослідження ліпідного спектру крові.
2.2.4. Дослідження перекисного окислення ліпідів та
антиоксидантної активності
2.3. Дослідження варіабельності серцевого ритму.
2.4. Статистичні методи дослідження.
РОЗДІЛ 3. ЗМІНИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ
У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ
3.1. Показники імунної реактивності у хворих на НС, робота яких
пов'язана з професійними шкідливостями
3.2. Вплив лікування на показники імунної реактивності у хворих на НС,
робота яких не пов'язана з професійними шкідливостями .
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ
ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ
4.1. Показники системи гемостазу у хворих на НС, робота яких
пов'язана з професійними шкідливостями.
4.2. Показники системи гемостазу у хворих на НС, робота яких
не пов'язана з професійними шкідливостями
РОЗДІЛ 5. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ,
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА
НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ
5.1. Показники ліпідного спектру крові у хворих на НС, робота яких
пов'язана з професійними шкідливостями.
5.2. Показники ліпідного спектру крові у хворих на НС, робота яких не
пов'язана з професійними шкідливостями
5.3. Показники системи ПОЛ-АОЗ у хворих на НС, робота яких пов'язана
з професійними шкідливостями .
5.4. Показники ПОЛ-АОЗ у хворих на НС, робота яких не пов'язана з
професійними шкідливостями .
РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ
СТЕНОКАРДІЮ
6.1. Зміна показників ВСР у хворих на НС, робота яких пов'язана з
професійними шкідливостями
6.2. Динаміка показників ВСР у хворих на НС, робота яких не пов'язана з
професійними шкідливостями .
РОЗДІЛ 7. ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ НЕСТАБІЛЬНОЇ
СТЕНОКАРДІЇ
7.1. Результати лікування хворих на НС, робота яких пов'язана з
професійними шкідливостями.
7.2. Результати лікування хворих на НС, робота яких не пов'язана з
професійними шкідливостями .
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
ДОДАТКИ
СПИСОК