Вы здесь

Ідеологічні детермінанти політичного процесу (державний та глобальний виміри)

Автор: 
Біденко Юлія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002899
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ: ДЕРЖАВНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ.
1.1. Вітчизняні та зарубіжні підходи до трактування політичного процесу.
1.2. Виміри політичного процесу в контексті типологізації: методологічний аспект
1.3. Формування політичного процесу: фактори та детермінанти
Висновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. ІДЕОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС.
2.1. Ідеологія у політичному житті суспільства: концептуальні інтерпретації
2.2. Ідеологічні детермінанти формування та функціонування держави.
2.3. Сучасні глобальні політичні перетворення: ідеологічний аспект.
Висновки до
розділу 2.
РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
3.1. Етапи розвитку та специфічні риси сучасного українського державотворення.
3.2. Особливості прояву ідеологічних течій в Україні.
3.3. Україна в глобальній політиці: ідеологічний вимір
Висновки до
розділу 3.
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
АСЄАН - Асоціація країн Південно-Східної Азії (Association of South East Asian Nations);
БЮТ - Блок Юлії Тимошенко;
ВРУ - Верховна Рада України;
ВТО - Всесвітня торгова організація;
ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку;
ЄЕП - Єдиний економічний простір;
ЄС - Європейський Союз;
ЗМІ - засоби масової інформації;
КПРС - Комуністична партія Радянського Союзу;
КПУ - Комуністична партія України;
КУН - Конгрес українських націоналістів;
МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергетики;
МБРР - Міжнародний банк реконструкції і розвитку;
МВФ - Міжнародний валютний фонд;
НАНУ - Національна академія наук України;
НАТО - Північноатлантичний альянс (North Atlantic Treaty Organization);
НРУ - Народний Рух України;
НТР - науково-технічна революція;
НУНС - Наша Україна -Народна Самооборона;
ООН - Організація Об'єднаних Націй;
ПАРЄ - Парламентська Асамблея Ради Європи;
ПРП - Партія "Реформи та Порядок";
ПРУ - Партія Регіонів України;
ПСПУ - Партія прогресивних соціалістів України;
СБУ - Служба безпеки України;
СДПУ(о) - Соціал-демократична партія України (об'єднана);
СНД - Співдружність Незалежних Держав;
СПУ - Соціалістична партія України;
СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік;
США - Сполучені Штати Америки;
ТНК - транснаціональні корпорації;
УНП - Українська Народна Партія;
УРСР - Українська Радянська Соціалістична Республіка;
УСДП - Українська соціал-демократична партія;
ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization);
ЮНІСЕФ - Фонд допомоги дітям Організації Об'єднаних Націй (United Nations International Children's Emergency Fund).
ВСТУП
Актуальність