Вы здесь

Буття людини в інтерпретації "гуманістичної психології" (історико-філософський аналіз).

Автор: 
Самчук Роман Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002957
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ І СТУПІНЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМАТИКИ, ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ТА
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Ступінь дослідження проблеми та огляд літератури…………………
1.2. Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження………….
РОЗДІЛ ІІ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИННОЇ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ В КОНЦЕПЦІЯХ ГУМАНІСТИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ
2.1. Специфіка розуміння буття людини в теорії мотивації А. Маслоу…….
2.2. Феноменологічно-комунікативні засади осмислення людського буття в
особистісно-центрованій психотерапії К. Роджерса………………………….
2.3. Модуси людського буття та його визначальні параметри в концепції
Р. Мея…………………………………………………………………………
2.4. Розкриття буття людини крізь призму «межових даностей» існування
(І. Ялом)…………………………………………………………………………
2.5. Онтологічні засади екзистенціально-гуманістичної концепції «глибинного
спілкування» Дж. Бюдженталя………………………………
РОЗДІЛ ІІІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК АВТЕНТИЧНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
В КОНЦЕПЦІЯХ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
3.1. Компаративний аналіз процесу самоактуалізації в концепціях К. Роджерса та
А. Маслоу……………………………………………………
3.2. Особливості вирішення проблеми самоактуалізації в концепціях Ш. Бюллер,
Г. Олпорта, Е. Фромма, В. Франкла…………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….
СПИСОК