Вы здесь

Перебіг родів і післяродового періоду у високопродуктивних корів голштинської породи та їх корекція

Автор: 
Жук Юрій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002960
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ І ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Стан метаболічних процесів у тільних корів та в післяродовий період
1.2. Передвісники та перебіг родів у корів
1.3. Перебіг післяродового періоду у корів
1.4. Сучасні погляди на стимуляцію післяродової інволюції органів статевої
системи у корів
1.5. Висновки з огляду літератури та вибір напрямів досліджень
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Аналіз складу раціону для корів голштинської породи ДСП “Чайка”, філія
“Дударків”
3.2. Аналіз стану відтворення корів у дослідному господарстві
3.3. Вплив вітамінно-мінерального преміксу “Баланс” на перебіг метаболічних
процесів в організмі високопродуктивних корів у сухостійний період
3.4. Перебіг родів у корів голштинської породи за умов корекції
вітамінно-мінерального живлення
3.4.1. Прояв передвісників родів у корів голштинської породи
3.4.2. Тривалість і характер перебігу стадій родів у корів за умов згодовування
їм вітамінно-мінерального преміксу
3.5. Перебіг післяродового періоду у корів за умов корекції їх раціону
вітамінно-мінеральною добавкою
3.6. Вплив вітамінно-мінерального преміксу типу “Баланс” на перебіг
метаболічних процесів в організмі високопродуктивних корів у післяродовий
період
3.6.1. Обмінні процеси в організмі корів через – діб після отелення
3.6.2. Обмінні процеси в організмі високопродуктивних корів через – діб
після отелення
3.7. Морфологічні показники крові корів у період згодовування їм
вітамінно-мінерального преміксу “Баланс”
3.8. Імунний статус корів за умов введення до їх раціону вітамінно-мінерального
преміксу “Баланс”
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК