Вы здесь

Продуктивні і біологічні ознаки овець м'ясо-вовнового напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при різних методах розведення

Автор: 
Литвищенко Людмила Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003062
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Стан м’ясного вівчарства Європи та України
1.2. Особливості адаптивної реакції овець при акліматизації
1.3. Обґрунтування вибору напрямку досліджень
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика умов дослідження
2.2. Характеристика вихідних порід
2.3. Методики досліджень
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Рівень відтворювальної здатності овець
3.1.1. Відтворювальна здатність овець різних генотипів
3.1.2. Динаміка відтворювальної здатності овець породи олібс
3.2. Швидкість росту піддослідного молодняку
3.2.1. Динаміка живої маси молодняку
3.2.2. Жива маса молодняку породи олібс різних генерацій
3.3. Екстер’єрні особливості молодняку різних генотипів
3.4. Морфо-біохімічні показники крові піддослідних овець
3.5. Гістологічні особливості будови шкіри
3.5.1. Товщина шкіри та її шарів
3.5.2. Особливості секреторного відділу шкіри
3.5.3. Густота волосяних фолікулів
3.6. М’ясна продуктивність овець
3.6.1. Забійні якості
3.6.2. Ґатунковий та морфологічний склад туш
3.6.3. Хімічний склад м’яса
3.7. Вовнова продуктивність та фізико-технічні властивості вовни
3.7.1. Настриг вовни
3.7.2. Довжина вовни та динаміка її росту
3.7.3. Товщина вовни
3.7.4. Густота вовни
3.7.5. Міцність вовни
3.7.6. Кількісний та якісний склад жиропоту
3.8. Молочна продуктивність овець
3.8.1. Морфометричні показники молочної залози
3.8.2. Молочність вівцематок
3.8.3. Біохімічний склад молока
3.9. Взаємозв’язок основних селекційних ознак
3 Економічна ефективність розведення овець
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК