Вы здесь

Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг

Автор: 
Самойленко Анна Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003071
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br /> Стор.<br />ВСТУП………………………………………………………………………………<br />Розділ Стан та актуальність проблеми підвищення ефективності роботи<br />терміналів в умовах ринку транспортних послуг……………………………………………………. <br />Аналіз теоретичних розробок підвищення ефективності роботи <br />терміналів в умовах ринку транспортних послуг…………………………………<br />Аналіз практичних підходів підвищення ефективності роботи <br />терміналів в умовах ринку транспортних послуг…………………………………<br />Висновки по <br />розділу ………………………………………………………………<br />РОЗДІЛ основні методи та принципи підвищення ефективності роботи терміналів в<br />умовах ринку транспортних послуг………………………………………………………. <br />2. Аналіз існуючих методів удосконалення роботи терміналів по <br />переробці тарно-штучних вантажів в умовах ринку транспортних послуг……<br />2. Формалізація функціонально-логістичної структури терміналу по <br />переробці тарно-штучних вантажів………………………………………………<br />2. Розробка методики визначення необхідних варіантів технології <br />переробки тарно-штучних вантажів на терміналі з урахуванням оцінки<br />вантажовласників…………………………………………………………………… <br />Висновки по <br />розділу ………………………………………………………………<br />РОЗДІЛ Розробка математичної моделі процесу <br />переробки тарно-штучних вантажів на терміналі………………<br />3. Параметри технологічного процесу переробки тарно-штучних вантажів <br />на терміналі…………………………………………………………………………<br />3. Модель визначення необхідних варіантів технології переробки тарно-штучних<br />вантажів на терміналі з урахуванням оцінки вантажовласників……… <br />3. Обгрунтування критерія оцінки ефективності удосконалення роботи терміналів<br />по переробці тарно-штучних вантажів в умовах ринку <br />транспортних послуг……………………………………………………………….<br />3. Постановка інженерної та математичної задачі по удосконаленню <br />технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналі………<br />3. Розробка алгоритму та програми для вирішення задачі по <br />розрахунку часу та витрат на переробку тарно-штучних вантажів <br />на терміналі на ПЕОМ………………………………………………………………<br />Висновки по <br />розділу …………………………………………………………….<br />РОЗДІЛ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНАЛІВ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ<br />тарно-штучних ВАНТАЖІВ…………. <br />4.1. Формалізація вихідних даних…………………………………………………<br />4. Планування експерименту……………………………………………………<br />4. Розробка регресійних моделей для визначення показників роботи <br />терміналів……………………………………………………………………………<br />Висновки по <br />розділу …………………………………………………………….<br />Розділ Оцінка ефективності удосконалення технології прискореної переробки<br />тарно-штучних вантажів на <br />терміналі в умовах ринку транспортних послуг <br />ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПРАКТИЧНОМУ <br />ЇХ ЗАСТОСУВАННЮ…………………………………………………………….<br />5. Перевірка математичної моделі на адекватність……………………………<br />5. Аналіз впливу факторів на об’єкт дослідження………………………………<br />5. Оцінка ефективності технології прискореної переробки <br />тарно-штучних вантажів на терміналі…………………………………………….<br />5. Розробка рекомендацій по практичному використанню результатів<br />дослідження………………………………………………………………………… <br />Висновки по <br />розділу …………………………………………………………….<br />ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….<br />Додаток А. Акти впровадження……………………………………………….<br />Додаток Б. Алгоритми для створення програми розрахунку часу <br />переробки вантажів на терміналі та витрат на переробку на ПЕОМ……………<br />Додаток В. Характеристичні графіки залежності часу на переробку<br /> вантажів на терміналі від всіх параметрів для вибору впливових факторів….<br />Додаток Д. Аналіз впливу параметрів технологічного процесу на час <br />переробки тарно-штучних вантажів на терміналі………………………………<br />Додаток Ж. Аналіз впливу часу переробки тарно-штучних вантажів на<br />терміналі на витрати на цей процес………………………………………….<br />Додаток К. Анкета опитування вантажовласників……………………………….<br />Додаток Л. Анкета опитування працівників терміналу………………………….<br />Додаток М. Оцінка запропонованих варіантів технології прискореної <br />переробки тарно-штучних вантажів на терміналі……………………………… <br />Додаток Н. Розрахунок надбавки за технологію прискореної<br />переробки тарно-штучних вантажів на терміналі…………………………… …<br />Додаток П. Розрахунок економічного ефекту від впровадження технології <br />прискореної переробки вантажів на терміналі……………………………………<br />Додаток Р. Середня ступінь зменшення часу виконання операцій при <br />застосуванні Barcode та RFID систем……………………………………………<br />СПИСОК</span></p>