Вы здесь

Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень

Автор: 
Коробко Олена Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003078
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………
ВСТУП…………………………….………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЮ, ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Епідеміологія, етіопатогенетичні аспекти бронхіальної астми………
1.2. Бронхообструкція – провідний симптом бронхіальної астми…………
1.3. Сучасні погляди на лікування бронхіальної астми……………………
1.4. Якість життя хворих на бронхіальну астму……………………………
1.5. Економічні витрати, пов’язані з бронхіальною астмою………………
РОЗДІЛ 2. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ. МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………………………………
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих за статево-віковою
структурою та тривалістю захворювання…………………………….
2.2. Методика проведення акустичного вібромасажу легень …………….
2.3. Методи дослідження………………………………………………………
2.3.1. Загальноклінічні обстеження…………………………………………
2.3.2. Визначення стану функції зовнішнього дихання……………………
2.3.3. Дослідження реологічних властивостей та цитологічного складу
харкотиння………………………………………
2.3.4. Методика дослідження якості життя…………………………………
2.3.5. Методика визначенння економічної ефективності лікування………
2.2.6. Статистична обробка……………………………………………………
РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АКУСТИЧНОГО ВІБРОМАСАЖУ ЛЕГЕНЬ…………….………………………
РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІВ ДИХАННЯ, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА
ЦИТОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ХАРКОТИННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ
АСТМУ………………………………………………………………
4.1. Функція зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму в процесі
лікування……………………….………………………………………….
4.2. Реологічні властивості та цитологічний склад харкотиння………………
РОЗДІЛ 5. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ
……………………………………………………………………….
5.1.Характеристика показників якості життя хворих на бронхіальну астму
5.2. Показники якості життя хворих на бронхіальну астму залежно від статі
5.3. Кореляційні зв’язки між функцією зовнішнього дихання та показниками
якості життя у хворих на бронхіальну астму……………………………
РОЗДІЛ 6. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ,
ФАРМАКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ З
ВИКОРИСТАННЯМ АКУСТИЧНОГО ВІБРОМАСАЖУ ЛЕГЕНЬ…………………………………………………………….
6.1. Віддалені результати комплексного лікування хворих на бронхіальну
астму ……………….……………………………………………………….
6.2. Критерії оцінки ефективності лікування хворих на бронхіальну
астму…………………………………………………………………………
6.3. Фармако-економічний ефект лікування хворих на бронхіальну астму з
використанням акустичного вібромасажу легень……………………
РОЗДІЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………………
СПИСОК