Вы здесь

Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної

Автор: 
Демидяк Ольга Лютославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003147
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН РОДУ АРНІКА (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ)
Ботанічна характеристика та еколого-ценотичні особливості рослин роду
Арніка
Хімічний склад рослин роду
Арніка.
Застосування рослин роду Арніка в науковій і народній медицині та
гомеопатії.
Історія використання рослин роду
Арніка.
Фармакологічна активність основних біологічно активних
речовин рослин роду
Арніка.
Висновки
РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Виявлення біологічно активних речовин у траві арніки гірської та арніки
листяної за допомогою реакцій ідентифікації.
2.1.1. Дубильні
речовини
2.1.2.
Полісахариди.
2.1.3.
Амінокислоти.
2.1.4.
Флавоноїди.
2.1.5. Гідроксикоричні
кислоти
2.1.6.
Каротиноїди.
2.1.7. Аскорбінова
кислота.
2.1.8. Ефірні
олії
2.1.9. Жирні
кислоти.
2.1 Методи дослідження макро- та
мікроелементів.
2.2. Мікроскопічний метод дослідження лікарської рослинної сировини
2.3. Фармакологічні методи
дослідження.
2.4. Мікробіологічні методи дослідження екстрактів арніки гірської та арніки
листяної.
РОЗДІЛ 3. ФІТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ
ТА АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ
3.1. Якісний аналіз біологічно активних
речовин
3.1.1.
Амінокислоти.
3.1.2.
Флавоноїди.
3.1.3. Гідроксикоричні
кислоти
3.1.4.
Каротиноїди.
3.1.5. Аскорбінова
кислота.
3.1.6.
Полісахариди.
3.2. Виділення та хімічне вивчення індивідуальних фенольних сполук.
3.2.1. Ідентифікація гідроксикоричних
кислот.
3.2.2. Ідентифікація
флавоноїдів
Висновки
РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ТРАВІ АРНІКИ
ГІРСЬКОЇ ТА АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ
4.1. Кількісне визначення дубильних
речовин.
4.2. Кількісне визначення
флавоноїдів
4.3. Кількісне визначення вмісту гідроксикоричних
кислот.
4.4. Кількісне визначення аскорбінової
кислоти
4.5. Кількісне визначення вільних органічних
кислот.
4.6. Кількісне визначення
полісахаридів.
4.7. Якісне та кількісне визначення
амінокислот.
4.8. Якісне та кількісне визначення ефірної олії у траві арніки гірської та
арніки
листяної
4.9. Визначення елементного складу трави арніки гірської та арніки
листяної
4 Вивчення ліпофільної фракції трави арніки гірської та арніки
листяної
41. Якісна та кількісна характеристика жирнокислотного складу трави арніки
гірської та арніки
листяної.
42. Вміст каротиноїдів і хлорофілів у ліпофільній фракції трави арніки
гірської та арніки
листяної.
4 Визначення числових показників трави арніки гірської та арніки
листяної
41. Визначення
вологості
42. Визначення загальної
золи
43. Визначення золи, нерозчинної у хлоридній
кислоті.
Висновки
РОЗДІЛ 5. МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИН РОДУ
АРНІКА
5.1. Макроскопічні ознаки трави арніки
гірської.
5.2. Мікроскопічний аналіз трави арніки гірської (Arnica montana L.)
5.3. Макроскопічні ознаки трави арніки
листяної
5.4. Мікроскопічний аналіз трави арніки листяної (Arnica foliosa Nutt.)
Висновки
РОЗДІЛ 6. ОТРИМАННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СУБСТАНЦІЙ З ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ
ТА АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНТИМІКРОБНОЇ
ДІЇ
6.1. Отримання субстанцій з трави арніки гірської та арніки листяної
та вивчення їх хімічного
складу.
6.2. Вплив рідких екстрактів арніки гірської та арніки листяної на перебіг
гострого ексудативного запалення, індукованого
карагеніном
6.3. Протизапальна активність рідких екстрактів арніки гірської та арніки
листяної на моделі гострого ексудативного запалення, викликаного
зимозаном.
6.4. Дослідження антимікробної активності екстрактів арніки гірської та арніки
листяної.
Висновки
ЗАГАЛЬНІ
ВИСНОВКИ.
СПИСОК