Вы здесь

Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі

Автор: 
Дібрівська Наталія Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003157
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
НАПІВФАБРИКАТІВ ДОБАВОК ІЗ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД ТА ЖЕЛЕЙНИХ СТРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Загальна характеристика дикорослих ягід – сировини для нових
функціональних пастоподібних напівфабрикатів добавок
1.2. Особливості антоціанового пігментного комплексу бузини чорної, горобини
чорноплідної та калини
1.3. Характеристика низькомолекулярних і високомолекулярних фенольних сполук і
вітамінів бузини чорної, горобини чорноплідної і калини
1.4. Характеристика пектинових речовин бузини чорної, горобини чорно-плідної і
калини
1.5. Способи та технології отримання пастоподібних продуктів із дикорослих
ягід
1.6. Перспективи електромагнітної обробки ягідної сировини при отриманні
пастоподібних напівфабрикатів – функціональних добавок із дикорослих ягід
1.6.1. Специфіка технологічних процесів в вихровому шарі феромагнітних часток
обертаючого електромагнітного поля
1.7. Аналіз технологій желейних страв на основі плодово-ягідної сировини та
характеристика драглеутворювачів для їх виготовлення
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. План проведення досліджень
2.2. Предмети і матеріали досліджень
2.3. Методи дослідження
2.3.1. Методи дослідження хімічного складу і біологічно активних речовин
2.3.2. Методи дослідження і фенольних сполук з Р-вітамінною активністю
2.3.3. Методи дослідження властивостей желейних мас
2.4. Методи обробки експериментальних даних
2.5. Експериментальні установки і обладнання для проведення досліджень
РОЗДІЛ РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
ДОБАВОК ІЗ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД
3.1. Вивчення вмісту біологічно активних і поживних речовин в дикорослих ягодах
– сировині для функціональних напівфабрикатів добавок
3.2. Виявлення впливу подрібнення і бланшування на зберігання антоціанових
барвних речовин, L-аскорбінової в дикорослих ягодах
3.3. Комплексні дослідження виявлення закономірностей і механізму впливу
обробки дикорослих ягід у ВШФЧ змінного електромагнітного поля на БАР при
отриманні напівфабрикатів
3.4. Вивчення впливу попередньої обробки дикорослих ягід у ВШФЧ змінного
електромагнітного поля на біополімери і желейні властивості при отриманні
функціональних напівфабрикатів
3.5. Вплив попередньої обробки дикорослих ягід у ВШФЧ змінного
електромагнітного поля на мікробіологічні показники напівфабрикатів
3.6. Розробка технологій функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих
ягід з використанням ВШФЧ змінного електромагнітного поля
3.7. Визначення якості функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих
ягід одержаних за новою технологією з використанням ВШФЧ
3.8. Дослідження якості функціональних пастоподібних напівфабрикатів добавок із
дикорослих ягід в процесі зберігання
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ЖЕЛЕЙНИХ СТРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
НАПІВФАБРИКАТІВ ДОБАВОК ІЗ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
4.1. Технологія желейних страв із використанням функціональних напівфабрикатів
добавок з бузини чорної, горобини чорноплідної та калини
4.1.1. Математичне моделювання та обґрунтування кількості внесення
функціональних напівфабрикатів добавок з бузини чорної, горобини чорноплідної
та калини у рецептури желейних страв
4.2. Структурно-механічні та фізико-хімічні властивості желейних страв з
використанням функціональних напівфабрикатів добавок із ДЯ
4.3. Визначення якості розроблених желейних страв з використанням
функціональних напівфабрикатів добавок із ДЯ
4.4. Дослідження якості желе, мусів і самбуків в процесі зберігання
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ
5.1. Виробничі апробації розроблених технологій функціональних напівфабрикатів
добавок та желейних страв з їх використанням
5.2. Розрахунок економічної ефективності функціональних напівфабрикатів добавок
та желейних страв з їх використанням
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ…………………………………………………………………
ДОДАТОК А. Математичне планування процесу виробництва
желе, мусів та самбуків………………………………………………………….
ДОДАТОК Б. Математична обробка результатів дослідження
хімічного складу дикорослих ягід……………………………………………….
ДОДАТОК В. Деклараційні патенти на винаходи…………….………
ДОДАТОК Г. Рецептури ФНД із дикорослих ягід та технологічні
картки на желе, муси та самбуки…………………………………………….…
ДОДАТОК Д. Технічні умови „Страви солодкі желейні
з плодово-ягідної сировини”………………………………………………….….
ДОДАТОК Е. Проект технічних умов „Функціональні антоціанові
добавки-напівфабрикати із бузини чорної, горобини чорноплідної,
калини”……
ДОДАТОК Ж. Акти дегустацій нової продукції ……………………….
ДОДАТОК З. Акти впровадження результатів дослідження……………
ДОДАТОК К. Очікувані техніко-економічні показники промислового
виробництва функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих
ягід (бузини чорної, калини, горобини чорноплідної)………………………….
ДОДАТОК Л. Розрахунок сировини і матеріалів для виробництва
солодких желейних страв ………………………………………………………
ДОДАТОК М. Експертне заключення ………………………………….
ДОДАТОК Н. Апробація результатів дослідження ……………………
СПИСОК