Вы здесь

Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів.

Автор: 
Іськов Сергій Станіславович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003178
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Стан питання, мета, завдання і актуальність дослідження
1.1. Аналіз стану мінерально-сировинної бази та каменевидобувної галузі
України
1.2. Дослідження вивченості проблеми в літературних джерелах
1.3. Аналіз основних типів математичних моделей розміщення параметрів у
покладі
1.4. Мета, завдання та методи досліджень
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. Обґрунтування використання методу ізоліній при геометризації родовищ
декоративного каменю
2.1. Дослідження структурних і геологічних особливостей родовищ декоративного
облицювального каменю
2.2. Аналіз математичних дій з топографічними поверхнями для побудови
узагальнюючих моделей родовищ
2.3. Порівняльний аналіз геоінформаційних систем для геометризації родовищ
облицювального каменю
2.4. Методика побудови планів у ізолініях за допомогою геоінформаційних
систем
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. Геометризація показників структури покладів декоративного каменю
3.1. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення тріщинуватості покладів
декоративного каменю
3.2. Дослідження основних закономірностей поширення тріщинуватості на родовищах
облицювального каменю
3.3. Дослідження впливу анізотропії декоративного каменю на лінійні параметри
блоків природного каменю
3.4. Аналіз методів оцінки блочності родовищ блочного каменю
3.5. Обгрунтування методики здійснення геометризації тріщинуватості та
блочності покладів декоративного каменю з використанням ГІС
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. Особливості геометризації якісних показників масивів декоративного
каменю
4.1. Основні фактори, що визначають декоративність високоміцних облицювальних
порід
4.2. Дослідження декоративних особливостей облицювальних гранітів
4.3. Дослідження декоративних особливостей порід групи габро
4.4. Аналіз методів оцінки декоративності природного каменю
4.5. Дослідження проявів іризації у габроїдних породах
4.6. Обґрунтування методики побудови планів декоративності та іризації в
ізолініях
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. Підсумкова оцінка параметрів родовища декоративного каменю на основі
його геометризації за багатофакторними показниками
5.1. Визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт відносно природної
тріщинуватості
5.2. Розробка методики створення планів в ізолініях за багатофакторними
показниками якості родовища
5.3. Розв’язання задач розкриття і розробки родовища декоративного каменю за
даними його геометризації
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК