Вы здесь

Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини

Автор: 
Попелюк Олександра-Марія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003216
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МОРФОГЕНЕЗ ТА АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНО-ШЕННЯ ГОРТАНІ В РАННЬОМУ
ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ).
1.1. Особливості закладки і становлення топографії гортані у
вну-трішньоутробному періоді розвитку та у новонароджених ………
1.2. Сучасні уявлення про вади розвитку гортані…………………….
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Об’єкти дослідження
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Метод макроскопічного дослідження
2.2.2. Метод мікроскопічного дослідження
2.2.3. Метод виготовлення топографо-анатомічних зрізів
2.2.4. Метод виготовлення пластичних і графічних реконструкцій
2.2.5. Метод ін’єкції судин з наступним просвітленням
2.2.6. Метод стереофотографування
2.2.7. Метод комп'ютерної томографії………………………………….
2.2.8. Метод магнітно-резонансної томографії…………….……………
2.2.9. Метод статистичної обробки…………………………………………
РОЗДІЛ 3. Морфогенез гортані У ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІО-
ДІ
РОЗДІЛ 4. анатомічні перетворення І СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ гортані в
ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ.
РОЗДІЛ 5. Топографо-анатомічні особливості горта-ні У ПЛОДІВ ТА у
НОВОНАРОДЖЕНИХ…………
РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо науково-практичного вико-ристання одержаних
результатів
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ.
ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
об. - об’єктив
ок. - окуляр
ТКД - тім’яно-куприкова довжина
мкм - мікрометр
мм - міліметр
см - сантиметр
зб. - збільшення
рис. - рисунок
ВСТУП
Зміни в ембріоні природньо передують змінам дорослої особини, що мають
еволюційне значення, а найчастіше і викликають їх.
К.фон Бер
Актуальність