Вы здесь

Глободероз картоплі та заходи обмеження його шкідливості в Західному Лісостепу України

Автор: 
Сухарева Руслана Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003219
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ГЛОБОДЕРОЗУ КАРТОПЛІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Розповсюдження картопляних цистоутворюючих нематод у світі
1.2. Поширення золотистої нематоди в Україні
1.3. Рослини-живителі, візуальні ознаки ураження та втрати урожаю від
глободерозу
1.4. Біолого-екологічні особливості
1.5. Вплив основних факторів зовнішнього середовища на розвиток та чисельність
золотистої картопляної нематоди
1.6. Методи виявлення та ідентифікації цистоутворюючих нематод картоплі
1.7. Заходи зниження чисельності золотистої картопляної нематоди
РОЗДІЛ 2. УМОВИ, МІСЦЕ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Умови проведення дослідження
2.2. Місце проведення дослідження
2.3. Матеріали та методики дослідження
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА………………………………….
3.1. Обстеження території України на зараженість цистоутворюючими нематодами
картоплі
3.2. Глободероз картоплі
3.2.1. Тривалість розвитку та кількість поколінь золотистої картопляної
цистоутворюючої нематоди
3.2.2. Рівні шкідливості на різних сортах картоплі
3.3. Шкідливість золотистої картопляної нематоди для інших пасльонових культур
(томати, перець, баклажани)
3.4. Удосконалення методів відбору, виділення та ідентифікації цист золотистої
картопляної нематоди ………….
3.4.1. Удосконалення методів відбору ґрунтових зразків…………….
3.4.2. Удосконалення методів виявлення золотистої картопляної нематоди……
3.4.3. Ефективність виділення цист фітонематод апаратом
“РУТА”….….
3.4.4. Ідентифікація цист картопляної нематоди біохімічним
методом ………….
3.4.5. Використання мікроклональних рослин для оцінки нематодостійкості
картоплі………………………………………….….
3.5. Комплекс заходів захисту картоплі від золотистої глободери…………
3.5.1. Агротехнічні заходи
3.5.1.1. Ефективність використання органічного добрива Біовіт…………………
.
3.5.1.2. Застосування мінеральних добрив та мульчування
ґрунту .
3.5.1.3. Зниження зараження ґрунту при вирощуванні несприйнятливих культур
3.5.2. Ефективність використання нематодостійких сортів картоплі
3.5.2.1. Оцінка нематодостійкості сортів та гібридів картоплі
3.5.2.2. Вплив строків садіння картоплі на зараженість ґрунту золо­тистою
нематодою та урожайність досліджуваних сортів….
3.5.3. Хімічні заходи захисту
3.5.3.1. Оцінка нематицидності хімічних препаратів…………
3.5.3.2. Ефективність препарату № у лабораторних
дослідах…………………
3.5.3.3. Токсикація сходів картоплі шляхом передпосадкової обробки бульб
хімічними речовинами
3.5.4. Ефективність застосування біологічного препарату Хетомік
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………
СПИСОК