Вы здесь

Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речовин ліпазотропної дії рослин родин Бобові та Селерові

Автор: 
Янченко Павло Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003233
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПАЗОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИРОДНИХ БАР ТА
ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННИХ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Поняття про ліпазотропну активність
1.2. Перспективність пошуку речовин, що мають ліпазотропну активність серед
об’єктів природного походження
1.2.1. Узагальнення даних про здатність БАР впливати на активність ліпаз
1.2.2. Обґрунтування вибору об’єктів дослідження
1.3. Фармакогностична характеристика рослин, що є об’єктами дослідження
1.4. Висновок до огляду літератури
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІІДЖЕННЯ
Розділ РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІПАЗОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ПОПЕРЕДНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Стислий огляд та критична характеристика базового методу
2.2. Характеристика розробленого методу
2.2.1. Вдосконалення середовища ліполітичної реакції
2.2.2. Розробка методу пробопідготовки
2.2.3. Підбір апаратурного оформлення та розробка техніки експерименту
2.3. Статистичний аналіз розробленого методу
2.3.1. Визначення правильності та точності розробленого методу
2.3.2. Визначення специфічності розробленого методу
2.3.3. Визначення лінійності та діапазону застосування методу
2.4. Попередні дослідження ліпазотропної активності
2.5. Висновки
Розділ ВИДІЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК З РОСЛИН ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДИН
БОБОВІ ТА СЕЛЕРОВІ
3.1. Попередні дослідження екстрактів з рослин деяких видів родин Бобові та
Селерові та субстанцій фітопрепаратів
3.1.1. Якісне визначення карденолідів
3.1.2. Якісне визначення флавоноїдів
3.1.3. Якісне визначення кумаринів
3.1.4. Якісне визначення хромонів
3.1.4. Якісне визначення похідних коричної кислоти
3.1.5. Обговорення результатів попередніх досліджень
3.2. Виділення фізіологічно активних речовин
3.2.1. Виділення БАР з надземної частини Angelica archangelica L.
3.2.2. Виділення БАР з надземної частини Heracleum sphondylium L.
3.2.3. Виділення БАР з надземної части Daucus carota L.
3.2.4. Виділення БАР з надземної частини Vicia tenuifolia Roth.
3.2.5. Виділення БАР з надземної частини Coronilla varia L.
3.2.6. Виділення БАР з надземної частини Melilotus albus Medik.
3.2.7. Виділення келіну та віснадину з субстанції препарату Авісан
3.2.8. Виділення БАР з субстанції препарату Піфламін
3.2.9. Виділення ононину з субстанції препарату Флаванабол
3. Напівсинтез і синтез фізіологічно активних сполук
3.3.1. Напівсинтез -гідроксикеліну з -метил-,-диметоксифуро [ґ,ґ:,]
хромону
3. Висновки
Розділ ХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ (ІДЕНТИФІКАЦІЯ) ВИДІЛЕНИХ ТА СИНТЕЗОВАНИХ СПОЛУК
4.1. Ідентифікація похідних бензо-б-пірону
4.1.1. Загальні підходи до ідентифікації похідних бензо-б-пірону
4.1.2. Гідроксикумарини
4.1.3. Похідні лінійного фурокумарину (псоралену)
4.1.4. Похідні ангулярного фурокумарину (ангеліцину)
4.1.5. Похідні піранокумарину
4.2. Ідентифікація похідних бензо-г-пірону
4.2.1. Похідні -фенілбензо-г-пірону (флавоноїди)
4.2.2. Похідні -фенілбензо-г-пірону (ізофлавоноїди)
4.2.3. Похідні бензо-г-пірону (хромони).
4.3. Обговорення результатів
розділів та
Розділ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПАЗОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ БАР
5.1. Ліпазотропна активність похідних бензо-б-пірону та бензо-г-пірону
5.1.1. Ліпазотропна активність гідроксикумаринів, піранокумаринів та
фурохромонів
5.1.2. Ліпазотропна активність фурокумаринів
5.2. Ліпазотропна активність похідних та -фелілбензо-г-пірону
5.3. Ліпазотропна активність субстанції Піфламін та виділених з неї речовин
5.4. Обговорення результатів визначення ліпазотропної активності БАР
5.5. Перспективи практичного застосування отриманих результатів
Розділ РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ З ВИСОКОЮ АКТИВНІСТЮ
ПАНКРЕАТИЧНОЇ ЛІПАЗИ
6.1. Розробка лікарської форми препарату
6.1.1. Обґрунтування складу діючих речовин
6.1.2. Вибір допоміжних речовин та технологія отримання комбінованого
лікарського засобу
6.1.3. Технологія отримання комбінованого лікарського засобу
6.2. Фармакотехнологічні дослідження препарату
6.2.1. Дослідження ліполітичної активності
6.2.2. Дослідження фармакотехнологічних властивостей
6.3. Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АНД
аналітична нормативна документація;
БАР
біологічно активні речовини;
БОВ
н-бутанол – кислота оцтова – вода (::)
ДМФА
диметилформамид;
ДФУ
Державна фармакопея України;
ЄФ
Європейська Фармакопея
ІЧ
інфрачервоний;
ЛО
ліпазна одиниця;
ПВС
полівиниловий спирт;
ПХ
паперова хроматографія;
т. кип.
температура кипіння;
т. пл.
температура плавлення;
ТШХ
тонкошарова хроматографія;
УФ
ультрафіолетовий;
х.ч.
хімічно чистий;
ч.д.а.
чистий для аналізу;
ШКТ
шлунково-травний тракт;
ВСТУП
Актуальність