Вы здесь

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів

Автор: 
Подольський Ілля Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003234
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Методи синтезу, реакційна здатність та фармакологічна активність
хінолінонів (Огляд літератури)
1.1. Розповсюдження біологічно активних хінолонових алкалоїдів в об’єктах
природного походження
1.2. Сучасні методи синтезу похідних хінолінонів
1.2.1. Методи синтезу конденсацією ароматичних амінів
1.2.2. Методи синтезу на основі похідних антранілової кислоти
та о-аміноацетофенонів
1.2.3. Методи синтезу з розширенням циклів
1.2.4. Інші методи синтезу хінолінонів
1.3. Реакційна здатність хінолінонів
1.4. Фармакологічні властивості алкілхінолінонів та їх похідних
1.4.1. Алкілпохідні хінолінонів як біологічно активні агенти
1.4.2. -Амінохіноліни – біологічно активні похідні хінолінонів
РОЗДІЛ 2. Синтез і фізико-хімічні властивості О- та N-алкілпохідних
-метилхінолінонів
2.1. Синтез похідних -метилхінолінонів реакцією алкілування
2.1.1. Вивчення напрямку алкілування -метилхінолінонів
амідами хлороцтової кислоти
2.1.2. Синтез етилових естерів -метилхінолілоксиоцтових
кислот та їх гідроліз
2.1.3. Синтез амідів на основі -метилхінолілоксиоцтових кислот
2.1.4. Синтез бензилових і алілових етерів -гідроксиметилхінолінів
2.2. Синтез N-алкілзаміщених -метилхінолінонів
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 3. Синтез і фізико-хімічні властивості -алкілзаміщених
-метилхінолінонів та їх похідних
3.1. Синтез і фізико-хімічні властивості -алкілметилхінолінонів
3.1.1. Синтез -алкілметилхінолінонів за методом Конрада-Лімпаха
3.1.2. Дослідження конденсації алілацетооцтового естеру
з анілінами в умовах реакції Конрада-Лімпаха
3.1.3. Синтез -алілметилхінолінонів
3.2. Синтез і фізико-хімічні властивості -хлор-, -тіо- та
-амінопохідних -алкілметилхінолінонів
3.3. Синтез і фізико-хімічні властивості -амінометильних похідних
-метилхінолінонів
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 4. Дослідження реакції бромування -алкілметил-
хінолінонів та синтез -N-R-амінометильних похідних
4.1. Дослідження реакції бромування -метилхінолінонів та їх
-алкілзаміщених похідних
4.2. Синтез -N-R-амінометильних похідних -бензилхінолінону
Експериментальна частина
Висновки
РОЗДІЛ 5. Біологічні властивості алкілпохідних -метилхінолінонів
5.1. Гостра токсичність -амінометилхінолінонів
5.2. Скринінгові дослідження -амінометилметилхінолінонів
як потенційних психотропних засобів
5.3. Нейротропні властивості заміщених (,-диметилхінолініл)-оксиацетамідів
5.4. Антимікробна активність -алкілпохідних -метилхінолінонів
5.5. Дослідження антимікробних властивостей -хлор-, -тіо-
та -амінопохідних -алкілметилхінолінонів
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК