Вы здесь

Біологічне обґрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу збудників в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. в плівкових теплицях у Лісостепу України

Автор: 
Азарков Олексій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003236
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРОБИ В’ЯНЕННЯ РОСЛИН ТОМАТА (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ)………
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………………………….
2.1. Ґрунтово - кліматичні умови регіону проведення досліджень
2.2. Матеріали і методи проведення досліджень……………………
РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ХВОРОБИ В‘ЯНЕННЯ ТОМАТА, БІОЛОГІЧНІ ТА
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЇЇ ЗБУДНИКІВ………………………………………….
3.1. Симптоматика, поширеність і шкодочинність хвороби в’янення
томата…………………………………………………………………….
3.2. Видовий склад збудників хвороби в’янення томата в умовах плівкових
теплиць………………………………………………………
3.3. Особливості філогенетичної та органотропної спеціалізації грибів роду
Fusarium Link ex Fr. – збудників в'янення томата у плівкових
теплицях…………………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM LINK EX FR. В
ЧИСТІЙ КУЛЬТУРІ….…….
4.1. Особливості взаємодії між грибами роду Fusarium Link ex Fr.
в чистій культурі……………………………………………………….
4.2. Патогенні властивості грибів роду Fusarium Link ex Fr…………
РОЗДІЛ 5. БІОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПО ОБМЕЖЕННЮ ШКІДЛИВОСТІ FUSARIUM OXYSPORUM F.SP.
LYCOPERSICI В УМОВАХ ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЬ……………………………
5.1. Вплив передпосівної обробки насіння томата рострегулюючими
препаратами на ураженість рослин в‘яненням …………………
5.2. Біологічні заходи захисту томата від хвороб в’янення
у фазі розсади ….………………………………………………………
5.3. Біологічні заходи захисту томата від хвороб в’янення в період
вегетації………………………………………………………………….
5.4. Економічна ефективність біологічних заходів захисту томата по обмеженню
шкодочинності Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici в плівкових
теплицях………………………………………………………
РОЗДІЛ 6. Вплив різних систем захисту на анатомічні та фізіолого–біохімічні
властивості рослин томатА………………………………………………………….
6.1. Патологічні зміни у тканинах рослини під дією мікроміцета Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici ……………………………………
6. Вплив систем захисту томата від хвороб в’янення на роботу
окислювально-відновлювальних ферментів…….……………………
6.3. Вплив систем захисту томата від хвороб в’янення на вміст у плодах різних
біохімічних речовин……………………………………
ВИСНОВКИ ……………………….
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ…………………………………….
ДОДАТКИ
……………………………….
СПИСОК