Вы здесь

Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 1-Арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1H)

Автор: 
Глущенко Алла Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003275
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень
Вступ
Розділ
Протисудомні властивості похідних нітрогенвмісних гетероциклів (Огляд
літератури)
1.1.
Перспективні протисудомні засоби, що містять в структурі гетероциклічну систему
діазепіну
1.2.
Антиконвульсанти серед похідних піримідину та його гідрованих аналогів
1.3.
Перспективні протисудомні засоби, що містять -членні нітрогенвмісні
гетероцикли
1.3. Похідні пірролу та імідазолу
1.3.2. Похідні тіазолу та тіадіазолу
1.3.3. Похідні оксадіазолу
1.3.4. Похідні ,,- та ,,-триазолу
Експериментальна частина
Розділ
Синтез та властивості анілідів -арилметил-,,-три-азол(Н)карбонової
кислоти
2.1.
Напівпродукти синтезу – аніліди ацетооцтової кислоти
2.2.
Синтез анілідів -арилметил-,,-триазол(Н)кар-бонової кислоти
2.3.
Спектральні характеристики синтезованих речовин
2.3.1. Характеристика УФ-спектрів анілідів
-арилметил-,,-три-азол(Н)карбонової кислоти.
2.3.2. Характеристика ІЧ-спектрів анілідів
-арилметил-,,-три-азол(Н)карбонової кислоти
2.3.3. Характеристика спектрів ЯМР Н
2.4.
Методи досліджень
Висновки
Розділ
синтез, фізико-хімічні властивості похідних
-ариларилсульфонілметил(аміно)-,,-триазолу(Н), та їх хімічні
перетворення.
3.1.
Синтез похідних -ариларилсульфонілметил-,,-триазолу(Н)
3.2.
Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду похідних
-арил(п-алкілфенілсульфоніл)аміно-,,-триазолу(Н) та продуктів їх
хімічних перетворень.
3.3.
Спектральні характеристики похідних
-ариларил-сульфонілметил-,,-триазолу(Н)
3.3.1. Характеристика УФ-спектрів синтезованих похідних
-ариларилсульфонілметил(аміно)-,,-триазолу(Н)
3.3.2. Характеристика ІЧ-спектрів синтезованих похідних
-ариларил-сульфонілметил(аміно)-,,-триазолу(Н).
3.3.3. Характеристика спектрів ЯМР Н
3.3.4. Термогравіметричне дослідження -амінопохідних 1.,-триазолу(Н) та їх
продуктів термолізу
3.4.
Методи досліджень
Висновки
Розділ
Фармакологічні дослідження синтезованих сполук – похідних
-арилRметил(аміно)-,,-триазолу(Н)
4.1.
Прогноз фармакологічної активності синтезованих речовин
4.2.
Вивчення протисудомної активністі синтезованих речовин
4.3.
Встановлення кореляції «структура-протисудомна активність»
4.3.1. Розрахунок коефіцієнту ліпофільності та хроматографічні дослідження як
опосередковане встановлення ліпофільності синтезованих речовин
4.3.2. Кореляція структура – протисудомна активність
4.4.
Методи досліджень
Висновки
Розділ
Вивчення фізико-хімічних властивостей та розробка методів аналізу
-метоксихлораніліду -('-фторфеніл)метил-,,-триазол(Н)карбонової
кислоти
5.1.
Фізико-хімічні властивості та ідентифікація
5.2.
ІЧ-спектроскопія
5.3.
УФ-спектрскопія
5.4.
ЯМРН-спектроскопія
5.5.
Хімічні реакції ідентифікації
5.6.
Дослідження чистоти
5.7.
Кількісне визначення
5.8.
Методи досліджень
Висновки
Загальні висновки
Список